Sekocenbud IRS Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego 4 kwartał 2022; zeszyt

  • szt.
  • 80,00 zł / szt.

Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej
i cenach najmu sprzętu budowlanego
IRS
4 kwartał 2022 r.

Informacje o cenach, stawkach i wskaźnikach narzutów opublikowane w niniejszym zeszycie zostały zgrupowane w trzech następujących częściach.

  • Część I - STAWKI ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ

Rozdział 1. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej w województwach – minimalne, maksymalne i średnie stawki robocizny kosztorysowej dla:

  • stolic województw,
  • pozostałych miejscowości w tych województwach,
  • województw ogółem.

Stawki robocizny kosztorysowej (w zł/rbg) publikowane są dla następujących rodzajów robót: budowlanych - inwestycyjnych, budowlanych - remontowych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, inżynieryjnych oraz wykończeniowych o wysokim standardzie.

Rozdział 2. Stawki robocizny kosztorysowej w skali kraju - średnie krajowe stawki robocizny obliczone metodami statystycznymi na podstawie notowań w poszczególnych regionach, wraz z notowanymi stawkami minimalnymi i maksymalnymi.

Stawki robocizny kosztorysowej (w zł/rbg) publikowane są dla następujących rodzajów robót: budowlanych - inwestycyjnych, budowlanych - remontowych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, inżynieryjnych oraz wykończeniowych o wysokim standardzie.

Rozdział 3. Stawki robocizny kosztorysowej w wybranych miastach – minimalne, maksymalne oraz najczęściej występujące wartości w ok. 70 wybranych miastach Polski.

Stawki robocizny kosztorysowej (w zł/rbg) publikowane są dla następujących rodzajów robót: budowlanych - inwestycyjnych, budowlanych - remontowych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, inżynieryjnych oraz wykończeniowych o wysokim standardzie.

  • Część II – KALKULACYJNE WSKAŹNIKI NARZUTÓW

Rozdział 1. Wskaźniki narzutów kosztów zakupu - WKz - informacje o wskaźnikach narzutów kosztów zakupu, obliczonych na podstawie notowań w poszczególnych regionach i przedstawione (w %) dla pięciu rodzajów robót: budowlanych-inwestycyjnych, budowlanych-remontowych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i inżynieryjnych. Wskaźniki narzutów publikowane są w trzech wartościach: minimalnej, maksymalnej i średniej w skali kraju.

Rozdział 2. Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich WKp - informacje o wskaźnikach narzutów kosztów pośrednich podane są w procentach (%) w tabeli o tym samym układzie jak w tabeli o wskaźnikach narzutów kosztów zakupu, tzn. zarówno co do rodzajów robót, jak też wskaźników minimalnych, średnich i maksymalnych.

Rozdział 3. Wskaźniki narzutów zysku – Z - informacje o wskaźnikach narzutów zysku przedstawione są w procentach (%) w tabeli zawierającej taki sam układ jak tabele w rozdziale 1 i 2.

  • Część III - CENY PRACY I NAJMU SPRZĘTU BUDOWLANEGO

Dział A - obejmuje ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego ciężkiego i średniego, wymagającego obsługi etatowej.

Dział B - obejmuje ceny pracy sprzętu budowlanego lekkiego, nie wymagającego obsługi etatowej.

Dział C - obejmuje ceny pracy sprzętu budowlanego firm, świadczących usługi sprzętowe; przede wszystkim dot. nowoczesnego sprzętu i urządzeń do wykonywania robót budowlanych.

  • Część IV - KOSZTY JEDNORAZOWE SPRZĘTU BUDOWLANEGO:

Rozdział 1 - zawiera koszty jednorazowe sprzętu budowlanego - przejazd lub przewóz w jedną stronę (np. z bazy na plac budowy)

Rozdział 2 - zawiera zagregowane koszty jednorazowe sprzętu budowlanego - przejazd lub przewóz w obie strony tj. z bazy na plac budowy i z powrotem. Agregacja kosztów w tym rozdziale polega na ich przedstawieniu dla kolejnych przedziałów odległości transportowych. W tabeli określone są koszty dla 6 przedziałów odległości transportowych (od 5 do 50 km).

NOWOŚĆ!

W tym kwartale wprowadziliśmy ceny jednej nowej jednostki sprzętowej o symbolu:

-79332 Osuszacz adsorpcyjny 200-400 /h


Informacje zawarte w wydawnictwie IRS służą do sporządzania kosztorysów metodą szczegółową.

wydawca: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
rok wydania: 2022 r.
ilość stron: 64
format: A5
ISSN: 1231-2517
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik