Sekocenbud WKI Wartość Kosztorysowa Inwestycji 3 kwartał 2020; zeszyt 53/2020

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1239
  • Producent: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
  • Dostępność: czasowo niedostępne
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 66,00 zł / szt.
  • Niedostępny

Wartość Kosztorysowa Inwestycji - WKI 3 kwartał 2020

Publikacja zawiera informacje o cenach i stawkach siedmiu grup kosztów, które stanowią podstawę obliczenia wartości kosztorysowej inwestycji :

grupa kosztów 1 - pozyskanie działki budowlanej
grupa kosztów 2 - przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci
grupa kosztów 3 - budowa obiektów podstawowych
grupa kosztów 4 - instalacje
grupa kosztów 5 - zagospodarowanie terenu i obiekty pomocnicze
grupa kosztów 6 - wyposażenie
grupa kosztów 7 - prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska.


Wskaźniki cenowe, dają umożliwiają obliczenie wartości kosztorysowej inwestycji. Obowiązek jej obliczenia został nałożony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 113 poz. 1480). Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 lit. f tego rozporządzenia:
"Realizacja inwestycji budowlanej może być finansowana ze środków budżetu państwa jeżeli inwestor posiada zaakceptowany program inwestycji zawierający co najmniej planowany łączny koszt
inwestycji zwany dalej wartością kosztorysową inwestycji oraz dane o planowanych z poszczególnych źródeł środkach na jej finansowanie w kolejnych latach realizacji"
Aby ustalić planowany łączny koszt inwestycji, trzeba dysponować przede wszystkim dokumentacją projektową w formie projektu wstępnego, a także informacjami o cenach i stawkach bardzo zróżnicowanych grup kosztów objętych określeniem "wartość kosztorysowa inwestycji".  Aktualnie tj. od 1 stycznia 2011 roku sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa regulują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa ogłoszone w Dz. U. Nr 238 z 2010 r., poz. 1579

Informacje zawarte w wydawnictwie WKI służą do ustalania szacunkowych, łącznych kosztów inwestycji oraz sporządzania kosztorysów inwestorskich na wyższym poziomie agregacji.  

 

Zastosowanie wydawnictwa
Według szacunków, udział inwestycji budowlanych, finansowanych ze środków budżetowych, wynosi w Polsce ok. 80% całego rynku. Trzeba również dodatkowo założyć, że większość inwestycji budowlanych finansowanych ze środków budżetów samorządowych - mimo że formalnie rozporządzenie ich nie dotyczy - będzie przygotowywana do realizacji według przepisów tego rozporządzenia. Zapewnia to poprawność realizacji i finansowania tych inwestycji. Inwestycje budowlane finansowane ze środków pozabudżetowych (sektor niepubliczny) nie są również objęte przepisami tego rozporządzenia, jednak ich planowanie jest związane z efektywnością ekonomiczną, związaną z koniecznością obliczenia planowanego kosztu, czyli wartości kosztorysowej inwestycji. Wszystkie grupy inwestorów - państwowi, samorządowi oraz prywatni - muszą (lub powinni) szacować wartość kosztorysową planowanej inwestycji na bazie bieżących rynkowych informacji cenowych, zarówno z zakresu robót budowlanych, jak i pozostałych grup kosztów, określających łączny koszt inwestycji.

wydawca: OWEOB Promocja Sp. z o.o.
rok wydania: 2020 r.
ilość stron: 148
format: A5
ISSN: 1231-2517
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik