Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych - 2016 rozdz.4

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 324
  • Producent: IPB / BISPROL
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • Cena netto: 80,00 zł / szt. 84,00 zł / szt.

 

Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych 2016  rozdz.4

Sieci magistralne i rozdzielcze, uzbrojenia terenu, ulice, drogi, koleje, tramwaje, ochrona katodowa, odwodnienia stałe i wykopów.
Materiały pomocnicze do określania cen prac projektowych i prac związanych z procesem inwestycyjnym ( w tym inżynierskich ) dotyczących budynków i obiektów nowych, rozbudowywanych, modernizowanych oraz remontowanych.

wydawca: Izba Projektowania Budowlanego
              Rada Koordynacyjna Biur Projektów;
rok wydania: 2016 r.
ilość stron: 188
format: B5
ISBN: 83-88053-32-9


Rozdział 4. Inwestycje liniowe

Sieci magistralne i rozdzielcze, uzbrojenia terenu, ulice, drogi, koleje, tramwaje, ochrona katodowa, odwodnienia stałe i wykopów.

4.0 Wskazówki ogólne oraz ramowe zakresy opracowań dokumentacji ( koncepcje wstępne, koncepcje programowo-przestrzenne, projekty nudowlane i wykonawcze)

część I Samodzielne sieci magistralne i rozdzielcze uzbrojenia terenu

4.1 Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW) dla samodzielnych sieci magistralnych i rozdzielczych wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, gazów technicznych i sprężonego powietrza, płynnych produktów naftowych.
4.2 Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW) obiektów na sieci rurociągów.
4.3 Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW) elektroenergetycznych magistralnych i rozdzielczych linii napowietrznych i kablowych.
4.4 Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW) oświetlenia ulic, placów, terenów przemysłowych i kolejowych.
4.5 Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW) teletechnicznych sieci dostępowych i linii okręgowych.
4.6 Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW) kanałów zbiorczych uzbrojenia terenu.
4.7 Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW) skrzyżowań sieci z przeszkodami terenowymi.

część II Ulice, drogi, organizacja ruchu

4.8 Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW) ulic, placów, rynków, ulic głównych i miejskich tras szybkiego ruchu
4.9 Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW) kolorystyki nawierzchni ulic, placów i rynków
4.10 Koncepcje programowe (KPP) oraz projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW) dróg publicznych
4.11 Projekty organizacji ruchu
4.12 Plany zbiorcze inwestycji drogowych

część III Koleje

4.13 Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW) linii kolejowych, bocznic, stacji kolejowych, grup torowych oraz stalowej nawierzchni kolejowej
4.14 Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW) sterowania ruchem kolejowym
4.15 Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW) elektryfikacji linii kolejowych

część IV Tramwaje

4.16 Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW) linii tramwajowych i specyfikacji układów torowych tramwajowych
4.17 Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW) sieci jezdnych tramwajowych i trolejbusowych

część V Odwodnienia stałe i wykopów na czas budowy

4.18 Projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW) odwodnienia wykopów oraz odwodnień stałych budowli i budynków

część VI Inwentaryzacje, pomiary uzupełniające, ochrona katodowa

4.19 Inwentaryzacje
4.20 Pomiary uzupełniające
4.21 Geodezyjne opracowanie obiektów dla potrzeb drogowych i torowych
4.22 Ochrona katodowa

cześć VII Koncepcje programowe i rozwoju sieci. Prognozy ruchu drogowego. Opracowania przedprojektowe.

4.23 Koncepcja programowa gazyfikacji miejscowości (KPGM)
4.24 Badania i prognozy ruchu na drogach i ulicach
4.25 Koncepcje rozwoju sieci elektroenergetycznych 110 kV-400 kV
4.26 Opracowania przedprojektowe dla inwestycji objętych Rozdziałem 4

Załącznik - Przykłady liczbowe wycen do Rozdziału 4