ST: INSTALOWANIE SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO.

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 680
 • Producent: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
 • Dostępność: na indywidualne zamówienie mailem
  Czas realizacji: czas realizacji Zamówienia: 5 dni roboczych+ czas dostawy
 • szt.
 • 26,50 zł / szt.
 • Niedostępny
na zamówienie;     
Instalowanie linii telefonicznych. CPV 45314120-8.
Instalowanie infrastruktury kablowej. CPV 45314200-3.
Specyfikacje techniczne wykonania i obioru robót budowlanych (standardowe)
ST: INSTALOWANIE SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO. CPV 45314000-1.
Instalowanie linii telefonicznych. CPV 45314120-8.
Instalowanie infrastruktury kablowej. CPV 45314200-3.

wydawca: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
rok wydania: 2007
ilość stron: 24
format: B5
ISBN: 978-83-89756-39-8

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalowaniem linii kablowych światłowodowych i z żyłami metalowymi oraz stacji i elementów wyposażeniowych infrastruktury dla linii telekomunikacyjnych.

SPIS TREŚCI:

 1. Część ogólna
 2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów
 3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi
 4. Wymagania dotyczące transportu
 5. Wymagania dotyczące wykonania robót
 6. Kontrola jakości robót
 7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
 8. Sposób odbioru robót
 9. Podstawa rozliczenia robót podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszących
 10. Dokumenty odniesienia