Strefy ochrony ujęć wód podziemnych. Problematyka wodociągowa, urbanistyczna i sanitarna

 • szt.
 • 79,80 zł / szt.
 • Niedostępny

na indywidualne zamówienie mailem

Strefy ochrony ujęć wód podziemnych. Problematyka wodociągowa, urbanistyczna i sanitarna.

W publikacji przedstawiono problematykę ochrony ujęć wód podziemnych z punktu widzenia urbanistyki, inżynierii sanitarnej i wodociągów, a także omówiono ważniejsze kwestie związane z ruchem wody pod ziemia, by na tym tle wskazać sposoby i uwarunkowania pozwalające na odpowiednie przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wody podziemnej ujmowanej dla zaopatrzenia ludności. W szczególności został uwzględniony problem ochrony ujęć na obszarach niedostatecznie izolowanych od zanieczyszczeń infiltrujących z powierzchni terenu. Praktyka wykazuje, że każda studnia przeznaczona do dostawy wody do picia powinna być zabezpieczona:

– na każdej posesji, w sposób szczególnie troskliwy, gdy stanowi studnie przydomowa

– w przypadku studni przeznaczonej do zbiorowego zaopatrzenia w wodę do picia, a wiec studni wodociągowej, publicznej lub innej zaopatrującej większa liczbę użytkowników, przez utworzona wokół niej strefę ochrony bezpośredniej.

Obecnie około połowa studni na ujęciach zaopatrujących skupiska ludności nie ma strefy ochrony bezpośredniej, co jest niedopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego.

 

Spis treści

 1. Wprowadzenie do problematyki
 2. Strefy ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych

2.1. Strefy ochrony bezpośredniej dla studni

2.2. Rozszerzone strefy ochrony bezpośredniej

 1. Ochrona warstwy wodonośnej przed infiltracją zanieczyszczeń
 2. Ocena stanu czystości wody podziemnej
 3. Strefowy system ochrony ujęć wód podziemnych
 4. Strefy prewencyjno-sanitarne ujęć wód podziemnych
 5. Strefy ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych

7.1. Problematyka formalno-prawna związana z ustanowieniem stref ochrony

7.2. Kształty stref ochrony pośredniej i ich granice

7.3. Struktura zagospodarowania stref ochrony pośredniej

7.4. Zależność powierzchni strefy ochrony pośredniej od wydajności ujęcia

7.5. Strefy ochrony pośredniej w terenach górskich

 1. Obostrzenia w strefach ochrony pośredniej ujęć
 2. Katalog obostrzeń w strefie ochrony pośredniej modelu przykładowego i jego sprawdzenie

na planie zagospodarowania przestrzennego

 1. Zagadnienia szczególne

10.1. Ochrona studni kopanej znajdującej się w trudnych warunkach geologicznych

10.2. Ochrona ujęć wody ze źródeł

10.3. Ochrona rozległego ujęcia wód z utworów szczelinowych

10.4. Problem zapewnienia długotrwałego istnienia komunalnych ujęć wód podziemnych

10.5. Wymagania dla obudowy studni

10.6. Ochrona bierna przed zamachem na bezpieczeństwo ujęcia

10.7. Ochrona ujęć wód podziemnych w dotychczasowym ustawodawstwie i w nowym Prawie Wodnym

 1. Źródła informacji

wydawca: Seidel Przywecki Sp.z o.o.
autor: Bohdan Łyp
rok wydania: 2018
ilość stron: 144
format: B5

ISBN: 978-83-60956-56-4.
okładka twarda