Umowy budowlane. Istotne i ogólne warunki umów.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 121
  • Producent: POLCEN Sp.z o.o.
  • Dostępność: czasowo niedostępne
  • szt.
  • 68,00 zł / szt.
  • Niedostępny

chwilowy brak

Umowy budowlane. Istotne i ogólne warunki umów.

wydawca: Polcen Sp.z o.o.
autor: H.J.Orłowski
rok wydania: 2012
ilość stron: 294
format:B5
ISBN: 978-83-89234-68-1

Poradnik zawiera ogólne warunki umów oraz umowy o roboty budowlane (dzieło), prace projektowe w budownictwie, zastępczy nadzór inwestorski. Jest to zbiór dokumentów określających zasady prawne, techniczne i ekonomiczne warunków umów dotyczących realizacji przedsięwzięć budowlanych. Poradnik ma na celu ujednolicenie nazewnictwa w treści umowy poprzez stosowanie wyrażeń jednoznacznych (stąd powołania na PN), zagwarantowanie czytelności, kompleksowości i przejrzystości umów przez wyłączenie z ich treści ogólnych warunków umów, przybliżenie stronom ocen prawnych umów dokonanych przez sądy powszechne. Niniejsze opracowanie stanowi skondensowane omówienie ważnych postanowień umów opartych na obowiązujących przepisach, a także orzecznictwie sądowym. Poradnik zawiera przykłady i wzorce praktyczne.

Spis treści:

Wprowadzenie
dz.I Przygotowanie inwestycji budowlanych
dz.II Umowa o wykonanie robót budowlanych
1. Zawarcie umowy
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Strony umowy
4. Obowiązki stron umowy
5. Wynagrodzenia
6. Zmiany przedmiotu umowy
7. Odbiór przedmioty umowy
8. rozliczenia za wykonane umowy
9. Odpowiedzialność, gwarancje i kary umowne
dz.III Umowa o wykonanie prac projektowych
10. Prace projektowe w budownictwie
11. Zmiany i odstapienia od przedmiotu zamówienia
dz.IV Pełnienie nadzoru inwestorskiego
12. Zastępstwo inwestorskie

Załączniki (wzory umów):

 1. Umowa o wykonanie inwestycyjnych robót budowlanych
    załącznik do umowy
 2. Umowa zlecenie na świadczenie robocizny na budowie
 3. Umowa o dzieło
 4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 5. Umowa o wykonanie kosztorysu z komentarzem
 6. Umowa o pełnienie funkcji inwestora zastępczego
 7. Dokument gwarancyjny
 8. Harmonogram rzeczowo-finansowy
 9. Oświadczenie dt.podwykonawcy
10. Protokoły