Uprawnienia Budowlane 2019 Pytania i testy. Część 1 Poradnik

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 2063
 • Producent: POLCEN Sp.z o.o.
 • Dostępność: czasowo niedostępne
  Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 89,00 zł / szt.
 • Niedostępny

chwilowy brak

Uprawnienia Budowlane 2019 Pytania i testy. Część 1 Poradnik

stan prawny: 1 lipca 2019 r.

Źródło informacji niezbędnej do dobrego przygotowania się do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane dla wszystkich specjalności bez ograniczeń z komentarzem przepisów prawnych, których znajomość wymagana jest na egzaminie.

 

Najlepszy dla:

- architektów

- konstruktorów budowlanych

- drogowców

- mostowców

- kolejarzy

- hydrotechników

- wyburzeniowców

- instalatorów teletechnicznych, energetycznych oraz elektrycznych

Część 1. PORADNIK składa się z:

 • przedmowy, gdzie omówiono wymagania, jakie należy spełnić, aby móc uzyskać uprawnienia budowlane w danej specjalności zarówno bez ograniczeń, jaki i w ograniczonym zakresie (wymagania co do wykształcenia i odbytej praktyki na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych);
 • rozdziału 1 obejmującego wyciąg z wykazu przepisów obowiązujących na egzaminie, do których przykładowe pytania na egzamin testowy (egzamin pisemny) wyszczególniono w rozdziale 2;
 • rozdziału 2, w którym zamieszczono 523 przykładowe pytania na egzamin testowy (niezależnych od 662 pytań zawartych w 2 części książki) obejmujących:
  • 66 przykładowych pytań z zakresu ustawy – Prawo budowlane,
  • 216 przykładowych pytań z zakresu warunków technicznych (14 rozporządzeń),
  • 24 przykładowych pytań z zakresu – Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • 43 pytań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (7 rozporządzeń)
  • 174 pytań z zakresu innych 43 aktów prawnych;

z proponowanymi odpowiedziami A, B i C kompatybilnymi z przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz regulaminem Polskiej Izby Inżynierów budownictwa; na końcu tego rozdziału zamieszczono właściwą odpowiedź A lub B lub C; na egzaminie – stosownie do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B albo C), z których jedna jest właściwa;

 • rozdziału 3, gdzie zamieszczono 20 przykładowych testów egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane bez ograniczeń dla wszystkich specjalności (łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, jak również odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi); w odróżnieniu do rozdziału 2 – odpowiedzi oznaczono małymi literami: a), b) i c); na końcu każdego zestawu wybranych losowo pytań wskazano właściwą odpowiedź wraz z podaniem przepisu, uzasadnieniem i komentarzem, z którego wynika odpowiedź;
 • wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana na egzaminie na uprawnienia budowlane.

wydawnictwo: Polcen Sp.z o.o.

autor: praca zbiorowa

wyd. 16. z 2019 r.,

format B5, str. 582

stan prawny: 1 lipca 2019 r.

ISBN: 978-83-64795-47-3