Ustawa krajobrazowa. Komentarz do przepisów wprowadzonych w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1420
  • Producent: Wolters Kluwer SA
  • Dostępność: na indywidualne zamówienie mailem
  • szt.
  • Cena netto: 110,57 zł / szt. 129,00 zł 116,10 zł / szt.
  • Niedostępny

na indywidualne zamówienie

Ustawa krajobrazowa.

Komentarz do przepisów wprowadzonych w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

Stan prawny: 1 grudnia 2015 r.

Komentarz omawia przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tzw. ustawy krajobrazowej), której celem jest wprowadzenie mechanizmów umożliwiających powstrzymanie procesu degradacji krajobrazu oraz jego zachowanie. Regulacja ta dokonuje zmian w dziesięciu obowiązujących ustawach, w tym m.in.:

  • w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzając m.in. definicje: reklamy, tablicy reklamowej czy krajobrazu priorytetowego oraz umożliwiając radzie gminy ustalanie warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych; przewidziano także, jako zadanie własne samorządu województwa, dokonywanie tzw. audytu krajobrazowego;
  • w ustawie o ochronie przyrody, zmieniając regulacje dotyczące tworzenia i funkcjonowania parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu, dając sejmikom wojewódzkim możliwość wyznaczania tzw. stref ochrony krajobrazu istotnych dla zachowania walorów krajobrazowych regionu oraz określania wykazu obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym;
  • w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, umożliwiając radzie gminy wprowadzenie nowej opłaty lokalnej, tj. opłaty reklamowej

Autorzy komentarza zwracają uwagę zarówno na zagadnienia prawne, jak i na architektoniczne oraz geograficzne aspekty ochrony krajobrazu.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla pracowników organów samorządowych - gmin, powiatów i województw - oraz prawników obsługujących te organy. Będzie pomocna dla pracowników biur planowania przestrzennego, urbanistów, a także osób związanych z działalnością reklamową.  

Spis treści:

Wykaz skrótów | str. 7
Przedmowa | str. 11
Wstęp | str. 13
1. Historia ochrony i kształtowania krajobrazu w Polsce - zarys | str. 13
2. Europejska Konwencja Krajobrazowa jako źródło obowiązków władz publicznych w zakresie ochrony krajobrazu | str. 20
3. Znaczenie innych aktów prawa międzynarodowego dla ochrony i kształtowania krajobrazu | str. 22

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu | str. 33
Wykaz orzecznictwa | str. 235
Rekomendacje i deklaracje międzynarodowe | str. 238
Bibliografia | str. 239
O autorach | str. 247

 

wydawca: WOLTERS KLUWER SA
pod redakcją: Anna Fogel
rok wydania: 2016
ilość stron: 248
ISBN: 978-83-264-9944-9.
format: 15 x 21 cm
oprawa: twarda

seria: Komentarze praktyczne