Znowelizowane WARUNKI TECHNICZNE dla budynków i ich usytuowania 2018

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 326
  • Producent: POLCEN Sp.z o.o.
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • Cena netto: 160,95 zł / szt. 169,00 zł / szt.

Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania
według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2018 r.

Poradnik ten jest jedyną tego typu publikacją na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez znanego i cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego.

Jego niewątpliwą zaletą jest komentarz opisowo-graficzny wkomponowany w treść ujednoliconych przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie uwzględniający znowelizowane przepisy (zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 8 grudnia 2017 r. poz. 2285.

Książka ta jest niezbędna do projektowania budynków, ich budowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania

Dlaczego warto mieć ten poradnik?

  • Poradnik zawiera opisowo-graficzny komentarz ilustrowany 200 rysunkami (w tym 35 nowych). Znowelizowane rozporządzenie zawiera ponad 300 paragrafów, 45 tabel, 3 załączniki (w tym wykaz ok. 235 Polskich Norm oraz 9 Eurokodów) oraz 3 aneksy dodane przez autorów, rozszerzające komentarz także o przepisy spoza rozporządzenia, których treść jest powiązana z przepisami rozporządzenia.
  • Znajomość tego rozporządzenia jest niezbędna głównie dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, gdyż jego stosowanie, na co mocny nacisk kładą w komentarzu autorzy, ma charakter obligatoryjny.

 

Spis treści:

Od Wydawcy.
Wykaz skrótów i oznaczeń.
Komentarz:
dz.I Przepisy ogólne
dz.II Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej
dz.III Budynki i pomieszczenia
dz.IV Wyposażenie techniczne budynków
dz.V Bezpieczeństwo konstrukcji
dz.VI Bezpieczeństwo pożarowe
dz.VII Bezpieczeństwo użytkowania
dz.VIII Higiena i zdrowie
dz. IX Ochrona przed hałasem i drganiami
dz.X Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
dz.XI Przepisy końcowe i przejściowe

Załącznik nr 1. Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu.
Załącznik nr 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii.
Załącznik nr 3. Stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień i klasy odporności dachów na ogień zewnętrzny.

Aneks 1. Wybrane przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dla pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w zakładach pracy.
Aneks 2. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego.
Aneks 3. O przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę i drogach pożarowych.


Szczegółowy spis treści w załączniku poniżej

wydawca: Polcen Sp.z o.o.
autorzy: Władysław Korzeniewski, Rafał Korzeniewski
rok wydania: 2018
wyd. 12
ilość stron: 540
format: B5
ISBN: 978-83-64795-37-4.

oprawa: miękka