Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1853
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • Cena netto: 37,14 zł / szt. 39,00 zł / szt.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych

zeszyt nr 12 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL

Spis treści :

1. Wstęp
1.1 Zakres stosowania

1. Zakres i zawartość projektu instalacji kanalizacyjnej
2 Powołane oraz związane przepisy i normy
3 Definicje
4 Rozwiązania systemów instalacji kanalizacyjnych grawitacyjnych
5 Projekt wykonawczy
6 Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach kanalizacyjnych
7 Wykonanie instalacji kanalizacyjnej
7.1 Wymagania ogólne
7.2 Materiały z których mogą być wykonane przewody instalacji kanalizacyjnej
7.3 Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnej
7.4 Montaż przyborów sanitarnych
7.5 Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna
7.5.1 Wentylowanie pionów
7.5.2 Wentylowanie podejść kanalizacyjnych
7.5.3 Zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym
7.5.4 Zabezpieczenia przed niedopuszczalnym zanieczyszczeniem ścieków
7.5.5 Wpusty podłogowe i piwniczne, wpusty liniowe, wpusty balkonowe i podwórzowe
7.5.6 Instalacja kanalizacyjna wód opadowych i roztopowych
7.6 Instalacja kanalizacyjna podciśnieniowa
7.6.1 Zasada funkcjonowania
7.6.2 Przewody podciśnieniowe
7.6.3 Stacja podciśnieniowa
8 Obmiar powykonawczy robót
9 Sprawdzenie przygotowania do badań odbiorczych instalacji kanalizacyjnej
10 Projekt powykonawczy
11 Odbiór robót
11.1 Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji kanalizacyjnej
11.2 Odbiór techniczny – częściowy instalacji kanalizacyjnej
11.3 Odbiór techniczny – końcowy instalacji kanalizacyjnej
12 Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych
12.1 Zakres badań odbiorczych
12.2 Badania odbiorcze szczelności
12.2.1 Wymagania ogólne
12.2.2 Badanie szczelności instalacji kanalizacji grawitacyjnej
12.2.3 Badanie szczelności instalacji kanalizacji podciśnieniowej
12.3 Badania odbiorcze zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym
12.4 Badania odbiorcze natężenia hałasu
12.5 Badania odbiorcze innych elementów instalacji kanalizacyjnych
12.6 Protokóły badań odbiorczych

Załączniki
Załącznik 1. Protokół badania odbiorczego
Załącznik 2. Protokół odbioru międzyoperacyjnego
Załącznik 3. Protokół odbioru technicznego częściowego
Załącznik 4. Protokół odbioru technicznego końcowego

wydawcy: Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie"
autorzy: S.Płuciennik, J.Wilbik
rok wydania: 2006 r.
ilość stron: 32
format: A4
ISBN: 83-88695-21-5.