Warunki teczniczne montażu i odbioru urządzeń do regulacji i pomiaru zużycia ciepła i wody w budynkach.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1163
  • Dostępność: jest na stanie

  • Historia ceny
  • Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 40,00 zł 20,00 zł / szt.

Warunki teczniczne montażu i odbioru urządzeń do regulacji i pomiaru zużycia ciepła i wody w budynkach.
zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa


Niniejsza publikacja jest propozycją uregulowania kolejnej ważnej dziedziny w branży instalacji sanitarnych, jaką jest stosowanie urządzeń do regulacji i pomiaru ilości zużywanego ciepła i wody w budynkach. Jej celem jest upowszechnienie technicznych zasad stosowania tych urządzeń w budynkach, zwłaszcza w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych - zasad poprawnego montażu i właściwego, zgodnego z przepisami odbioru tych urządzeń przy przekazywaniu ich do eksploatacji.

SPIS TREŚCI:

Od Autora 9

 1. Zakres stosowania Warunków Technicznych 13
  1.1. Prawne aspekty opomiarowania i regulacji instalacji sanitarnych i grzewczych w budynku 13
  1.2. Stan prawny w zakresie wymagań dotyczących regulacji i opomiarowania zużycia ciepłej wody 14
  1.2.1. Przepisy prawne 14
  1.2.2. Normy 15
  1.3. Zakres przedmiotowy i formalny Warunków Technicznych 15
  1.3.1. Zakres przedmiotowy 15
  1.3.2. Zakres formalny 16

 2. Definicje i pojęcia 21

 3. Ogólne zasady stosowania urządzeń regulacyjnych 35
  3.1. Wymagania formalne 35
  3.1.1. Zalecenia formalno - prawne w zakresie stosowania urządzeń regulacyjnych w budynkach 35
  3.1.2. Wymagania formalne w zakresie uwierzytelnienia, dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie urządzeń regulacyjnych 35
  3.2. Elementy układów regulacji i urządzenia kontrolno - pomiarowe 36
  3.2.1. Podstawowe właściwości ciśnieniomierzy (manometrów) 36
  3.2.2. Podstawowe wymagania dla ciśnieniomierzy 37
  3.2.3. Podstawowe właściwości termometrów i czujników termometrycznych 38
  3.2.4. Wymagania dla czujników temperatury 39
  3.3. Regulatory temperatury 41
  3.3.1.Kryteria podziału regulatorów 41
  3.3.2. Regulatory temperatury w instalacjach centralnego ogrzewania i węzłach cieplnych 41
  3.3.2.1. Pełnione funkcje (cel stosowania) 41
  3.3.2.2. Rodzaje i typy regulatorów 42
  3.3.3. Regulatory temperatury stosowane w instalacjach ciepłej wody użytkowej (cwu) i węzłach cieplnych 50
  3.3.3.1. Pełnione funkcje (cel stosowania) 50
  3.3.3.2. Rodzaje i typy regulatorów 50
  3.3.4. Regulatory temperatury w kotłowniach, instalacjach c.o., instalacjach c.w.u. 53
  3.3.5. Zawory termostatyczne w instalacjach centralnego ogrzewania 55
  3.3.5.1. Rodzaje głowic termostatycznych 56
  3.3.5.2. Typy głowic termostatycznych 58
  3.3.5.3. Rodzaje zaworów do głowic termostatycznych 61
  3.3.6. Zastosowanie regulatorów temperatury (schematy zastosowań) 63
  3.3.6.1. Węzły cieplne 63
  3.3.6.2. Kotłownie, (instalacje c.o., instalacje c.w.u. zasilane z kotłowni) 71
  3.3.6.3. Instalacje centralnego ogrzewania 71
  3.4. Regulatory przepływu, ciśnienia i różnicy ciśnienia 72
  3.4.1. Kryteria podziału regulatorów 72
  3.4.2. Regulatory ciśnienia, różnicy ciśnienia i przepływu w węzłach cieplnych po stronie wody sieciowej 73
  3.4.2.1. Pełnione funkcje (cele stosowania) 73
  3.4.2.2. Schematy zastosowań 74
  3.4.3. Regulatory różnic ciśnienia w węzłach cieplnych po stronie wody instalacyjnej centralnego ogrzewania, pełnione funkcje (cele stosowania) 75
  3.4.4. Regulatory różnicy ciśnienia w instalacji centralnego ogrzewania - podpionowe 77
  3.4.4.1. Pełnione funkcje (cele stosowania) 77
  3.4.4.2. Rodzaje i typy regulatorów oraz schematy zastosowań 77
  3.4.5. Regulatory ciśnienia i przepływu na przyłączach wodociągów 80
  3.4.5.1. Pełnione funkcje (cel stosowania) i schematy zastosowań 80
  3.4.5.2. Rodzaje i typy regulatorów ciśnienia 81
  3.4.6. Regulatory ciśnienia w instalacjach wodociągowych na odgałęzieniach lokalowych 81
  3.4.6.1. Pełnione funkcje (cel stosowania) i schematy zastosowań 81
  3.4.6.2. Rodzaje i typy regulatorów 82
  3.4.7. Zestawy pompowe o regulowanej wydajności i wysokości podnoszenia na przyłączach wodociągowych 90
  3.4.7.1. Pełnione funkcje (cel stosowania) 90
  3.4.7.2. Schematy zastosowań 90
  3.5. Piśmiennictwo 92

 4. Ogólne zasady stosowania urządzeń pomiarowych 97
  4.1. Wymagania formalne 97
  4.1.1. Wymagania formalne w zakresie opomiarowania budynków 97
  4.1.2. Wymagania formalne w stosunku do urządzeń pomiarowych 98
  4.2. Pomiary strumienia objętości wody 99
  4.2.1. Podstawowe właściwości wodomierzy 99
  4.2.2. Wymagania w stosunku do wodomierzy 101
  4.2.3. Zasady doboru wodomierzy 102
  4.2.4. Normatywny wypływ wody z punktów czerpalnych 104
  4.3. pomiar ilości ciepła 105
  4.3.1. Podstawowe właściwości ciepłomierzy 105
  4.3.2. Wymagania w stosunku do ciepłomierzy 109
  4.3.3. Zasady doboru ciepłomierzy 109
  4.4. Piśmiennictwo 110

 5. Ogólne zasady stosowania podzielników kosztów ogrzewania ( podzielnik kosztów ciepła) w instalacjach centralnego ogrzewania 115
  5.1. Wymagania formalne 115
  5.2. Rodzaje podzielników kosztów ogrzewania 115
  5.2.1. Podzielniki cieczowe 115
  5.2.2. Podzielniki elektroniczne 115
  5.3. Cieczowe podzielniki kosztów ogrzewania 115
  5.3.1. Budowa cieczowych podzielników kosztów ogrzewania 115
  5.3.2. Wymagania dotyczące elementów składowych podzielnika cieczowego 115
  5.3.3. Oznakowania podzielników cieczowych 120
  5.3.4. Odczyt wskazań podzielników cieczowych 120
  5.3.5. Wymagania dla podzielnika cieczowego jako całości 121
  5.4. Elektroniczne podzielniki kosztów ogrzewania 121
  5.4.1. Budowa elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania 121
  5.4.2. Wymagania dotyczące elementów składowych podzielnika elektronicznego 123
  5.4.3. Oznakowanie podzielników elektronicznych 124
  5.4.4. Wymagania dla podzielnika elektronicznego jako całości 125
  5.5. Zakres stosowania podzielników kosztów ogrzewania 125
  5.5.1. Wymagania ogólne 125
  5.5.2. Zalecane zakresy stosowania podzielników działających na zasadzie parowania dyfuzyjnego (HKVV) i zasilanych energią elektryczną (HKVE) 127
  5.5.3. Współczynniki redukcyjne 128
  5.6. Piśmiennictwo 128

 6. Wymagania w zakresie montażu urządzeń regulacyjnych 133
  6.1. Wymagania formalne 133
  6.2. Usytuowanie urządzeń regulacyjnych 134
  6.2.1. Węzły cieplne 134
  6.2.2. kotłownie 134
  6.2.3. Instalacje centralnego ogrzewania 134
  6.2.4. Przyłącza wodociągowe i odgałęzienia lokalne 134
  6.2.4.1. Regulatory ciśnienia dla przyłączy wodociągowych 134
  6.2.4.2. Regulatory ciśnienia dla odgałęzień lokalnych 135
  6.3. Montaż urządzeń regulacyjnych 135
  6.3.1. montaż regulatorów temperatury 135
  6.3.1.1. montaż regulatorów temperatury bezpośredniego działania 135
  6.3.1.2. montaż regulatorów temperatury pośredniego działania 136
  6.3.1.3. montaż zaworów termostatycznych 137
  6.3.1.4. montaż czujników temperatury 139
  6.3.2. Montaż regulatorów ciśnienia i przepływu 143
  6.3.2.1. Przyłącze sieci ciepłowniczej 143
  6.3.2.2. Przyłącza wodociągowe i odgałęzienia lokalowe 145
  6.4. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem i rozregulowaniem urządzeń regulacyjnych 150
  6.4.1. Węzły cieplne i kotłownie 150
  6.4.2. Przyłącza wodociągowe 150
  6.5. Wymagania montażowe dla zasilania urządzeń regulacyjnych 151
  6.6. Piśmiennictwo 152

 7. Wymagania w zakresie montażu urządzeń pomiarowych 155
  7.1. Wymagania formalne 155
  7.2. Usytuowanie urządzeń pomiarowych 155
  7.2.1. Lokalizacja wodomierzy 155
  7.2.2. Lokalizacja ciepłomierzy 157
  7.3. Montaż urządzeń pomiarowych 160
  7.3.1. Montaż wodomierzy 160
  7.3.2. Montaż ciepłomierzy 163
  7.4. Zabezpieczenia przed uszkodzeniem i rozregulowaniem urządzeń pomiarowych 166
  7.5. Wymagania montażowe dla zasilania urządzeń pomiarowych 167
  7.5.1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 167
  7.5.2. Wymagania montażowe dotyczące zasilania urządzeń pomiarowych i linii do transmisji danych pomiarowych 167
  7.6. Piśmiennictwo 167

 8. Wymagania w zakresie montażu podzielników kosztów ogrzewania 173
  8.1. Wymagania formalne 173
  8.2. Inwentaryzacja węzła cieplnego (lub kotłowni) i grzejników 173
  8.2.1. Uwagi ogólne 173
  8.2.2. Inwentaryzacja źródła ciepła (węzła cieplnego lub kotłowni) i instalacji 173
  8.2.3. Inwentaryzacja grzejników 174
  8.3. Montaż podzielników kosztów ogrzewania 177
  8.3.1. Zasady ogólne 177
  8.3.2. Przygotowanie do montażu podzielników 182
  8.3.3. Wytyczne montażu 182
  8.3.4. Przykłady typowych miejsc montażu podzielników (czujników) na grzejnikach 183
  8.3.5. Oprzyrządowanie montażowe 190
  8.4. Udokumentowanie montażu 190
  8.5. Piśmiennictwo 190

 9. Odbiory urządzeń regulacyjnych 193
  9.1. Dokumentacja eksploatacyjna 193
  9.2. Badania odbiorcze 193
  9.2.1. Badania odbiorcze regulatorów temperatury bezpośredniego i pośredniego działania 193
  9.2.2. Badania odbiorcze zaworów termostatycznych 194
  9.2.3. Badania odbiorcze urządzeń do regulacji przepływu i ciśnienia 194
  9.2.4. Odbiory regulatorów ciśnienia na przyłączach instalacji wodociągowych opartych o zestawy pompowe o regulowanej wydajności 195
  9.3. Protokół odbioru 195
  9.4. Piśmiennictwo 196

 10. Odbiory urządzeń pomiarowych i podzielników kosztów ogrzewania 199
  10.1. Dokumentacja eksploatacyjna 199
  10.2. Badania odbiorcze 199
  10.2.1. Badania odbiorcze zestawu wodomierzowego 199
  10.2.2. Badania odbiorcze ciepłomierza 200
  10.2.3. Badania odbiorcze podzielników kosztów ogrzewania w jednostce rozliczeniowej 201
  10.3. Protokół odbioru 202
  10.4. Piśmiennictwo 202

11. Wytyczne obsługi eksploatacyjnej urządzeń regulacyjnych, pomiarowych i podzielników kosztów ogrzewania 205
11.1. Wodomierze 205
11.2. Instalacje ziemnej i ciepłej wody użytkowej 205
11.3. Instalacje c.o. 206
11.4. Wytyczne obsługi eksploatacyjnej podzielników kosztów ogrzewania 207
11.5. Piśmiennictwo 207

wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
autor: L.Furtak, S.Rabiej, Cz.Wachnicki, J.Wild
rok wydania: 1997 r.
ilość stron: 207
format: B5
ISBN: 83-902450-2-7.
okładka miękka