Regulamin

Regulamin - obowiązuje od 25.12.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.fert.krakow.pl

 

I  Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem www.fert.krakow.pl jest przedsiębiorca Grażyna Górecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Grażyna Górecka FERT z siedzibą: 30-074 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 54A, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nr NIP: 677-007-36-24 oraz nr REGON: 350651189, która prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu www.fert.krakow.pl.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych
  oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 5. Właściciel www.fert.krakow.pl  zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia.

II  Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://www.fert.krakow.pl prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
 2. Właściciel/Sprzedawca – Grażyna Górecka FERT, ul. Kazimierza Wielkiego 54A, 30-074 Kraków, NIP 677-007-36-24, REGON 350651189.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 5. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep na rzecz Użytkownika
  poprzez wysyłanie mu wszelkich informacji o działaniu Sklepu po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
 6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 9. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

III  Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  • dostęp do sieci Internet;
  • adres poczty email.
 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia  dopasowanie  oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące Plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://www.fert.krakow.pl/webpage/polityka-prywatności-21.html stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

IV  Rejestracja i Logowanie

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając:, adres e-mail oraz hasło za pomocą formularza.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
 4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 5. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu;
  • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 7. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
  • dostępu do statusu oraz historii zamówień;
  • otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
  • informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
  • zamówienia Produktu,
  • zmiany swoich danych;
  • zmiany swojego hasła;
  • sprawdzania swoich zamówień.
 8. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta.
 9. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

V  Realizacja zamówień

 1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia.
 2. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru
  wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.
 3. Zamówienie zostaje złożone przez  Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 4. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy. W celu weryfikacji i przyjęcia oferty przez Sklep, Klient powinien kliknąć w link "Potwierdź zamówienie"  udostępniony w treści maila.
 5. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.
 6. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 7. Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.
 8. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 9. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
  • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
  • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;
  • wybór formy dostawy i płatności;
  • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”;
  • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;
  • zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone  nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie  e-mailem  lub telefonicznie.
 10. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
 11. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 12. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu poprzez:
  • wysłanie wiadomości e-mail
  • telefonicznie w godzinach pracy obsługi Sklepu
 13. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 12., pomijając stronę Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres email.
 14. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 12.,  powinien podać:
  • nazwę, ilość produktów;
  • imię i nazwisko odbiorcy;
  • dokładny adres dostawy;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • adres e-mail Zamawiającego.
 15. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
  • dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
  • opis produktu;
  • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
  • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy;
  • formę dostawy –  w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
  • sposób płatności;
  • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;
  • w załączniku przesyłany jest  wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.
 16. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.

VI  Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie dostępnej w zakładce "Sposoby płatności" strony Sklepu pod adresem http://www.fert.krakow.pl/webpage/sposoby-platnosci.html. m.in. poprzez zapłatę:
  • przelewem na konto bankowe Sprzedawcy: 50 1020 5558 1111 1070 5620 0065 PKO BP Inteligo;
  • przy odbiorze przesyłki – płatność za pobraniem;
  • gotówką lub kartą płatniczą przy osobistym odbiorze Towaru w siedzibie Sprzedawcy: ul. Kazimierza Wielkiego 54A, 30-074Kraków;
  • kartą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności.
 2. Użytkownik  zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.

VII  Ceny

 1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
 2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w złotych zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów dostawy i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 3. Zamówienia o wartości od 500,00 PLN realizowane są bez doliczania kosztów związanych z dostawą.
 4. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami dostawy, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VIII  Dostawa

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępnej w zakładce "Dostawa" strony Sklepu pod adresem: http://www.fert.krakow.pl/webpage/dostawa.html.
 2. Dostawa zostanie zrealizowana do 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia Sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, Kupujący może odstąpić od umowy.
 3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i dni wolne od pracy dostawy nie są realizowane.
 4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.
 5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 6. Towary dostarczane są na terenie RP.

IX  Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres: firma  Grażyna Górecka FERT z siedzibą: 30-074 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 54A, telefon (12) 294- 73- 99 lub 606- 414- 333, adres email: ksiegarnia@fert.krakow.pl.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
  • firma Grażyna Górecka FERT z siedzibą: 30-074 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 54A.
 3. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument.
 4. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.   
 5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy,  Sklep dokona zwrotu ceny produktu wraz z kosztami,o których mowa w pkt.4, w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot płatności nastąpi w taki sam sposób, jaki Konsument użył w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument i Sklep ustali inną formę płatności w sposób indywidualny. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 8. Konsument odpowiada wyłącznie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może skorzystać, wraz z pouczeniem znajduje się na stronie Sklepu w zakładce "Prawo odstąpienia od umowy"  i "Regulamin" oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

X  Prawo Konsumenta do rękojmi

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli  Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.
  • poprzez wysłanie wiadomości na adres email: ksiegarnia@fert.krakow.pl;
  • listownie na adres: Grażyna Górecka FERT z siedzibą: 30-074 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 54A;
  • dzwoniąc pod nr (12) 294-73-99 lub 606-414-333.
 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
 8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 9. Przykładowy formularz reklamacyjny znajduje się na stronie www.fert.krakow.pl w zakładce "Reklamacja" oraz "Regulamin".
 10. Prawo do rękojmi NIE przysługuje Klientom, którzy dokonują czynności prawnej ze Sklepem jako Przedsiębiorcy.

XI  Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących

 1.  Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

XII Pozostałe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.fert.krakow.pl.
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści Regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 4. Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń (alternatywnie metody rozpatrywania sporów):
  • może zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub do mediatora - przykładowy wykaz podmiotów znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov./wazne_adresy.php#faq595” 
  • lub może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Jeżeli Klientem, dokonującym zakupu, jest Przedsiębiorca wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez mediację lub Stały Sąd Polubowny przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.
 6. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

 aktualizacja: 29.01.2016 r.
 Regulamin w formacie pdf - do pobrania
 Regulamin obowiązujący do 24.12.2014 r. w formacie pdf - do pobrania

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Załącznik nr: 1


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Grażyna Górecka FERT
                ul. Kazimierza Wielkiego 54A

                30-074 Kraków
                tel./fax 12/294-73-99
                e-mail: ksiegarnia@fert.krakow.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Wzór formularza odstąpienia od umowy z pouczeniem w formacie pdf. - do pobrania
Wzór formularza odstąpienia od umowy z pouczeniem w formacie docx. - do pobrania
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr: 2


WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

FORMULARZ RĘKOJMI/ ZWROTU / WYMIANY

...................., dnia ....................

ul. .............................................

...................................................

/dane Użytkownika/

 

Grażyna Górecka FERT,
30-074 Kraków,
ul. Kazimierza Wielkiego 54A,
NIP 6770073624,
REGON 350651189
tel./fax 12/294-73-99
ksiegarnia@fert.krakow.pl

Nazwa reklamowanego produktu

…........................................................................................................................................................

Data zakupu produktu:………………………………………………………………………………………..

Data doręczenia produktu:………………………………………………………………………….………..

Data zauważenia wady……………………………………………………………………………………………

Podstawą zgłoszenia reklamacji  naprawy/zwrotu jest sporządzenie dokładnego opisu: (podanie dokładnego opisu jest niezbędne)

Opis:

.....................................................................................................................…..........................................................................................................

Zgłaszam chęć dokonania reklamacji nieodpłatnie poprzez: (niezbędne jest wskazanie żądania sposobu dokonania  reklamacji):

a)naprawę;

b)wymianę;

c)obniżenie ceny

lub:

d)zwrot - dokonanie przelewu na mój rachunek bankowy w Banku ....................................................................................................................................

nr rachunku …................................................................................................................

 

MIEJSCOWOŚĆ................DATA........................                       …………………………
                                                                                               PODPIS

UWAGA! Zwrot ceny za usługę możliwy jest poprzez przelew bankowy na wskazane konto bankowe.

Wzór formularza reklamacyjnego w formacie pdf. - do pobrania
Wzór formularza reklamacyjnego w formacie docx. - do pobrania