Reklamacja

Prawo Konsumenta do rękojmi

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli  Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.
  • poprzez wysłanie wiadomości na adres email: ksiegarnia@fert.krakow.pl;
  • listownie na adres: Grażyna Górecka FERT z siedzibą: 30-074 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 54A;
  • dzwoniąc pod nr (12) 294-73-99 lub 606-414-333.
 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.5, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
 8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 9. Prawo do rękojmi NIE przysługuje Klientom, którzy dokonują czynności prawnej ze Sklepem jako Przedsiębiorcy.


Przykładowy formularz reklamacyjny znajduje się tutaj - pobierz plik pdf

Wzór formularza reklamacyjnego w formacie pdf. - do pobrania
Wzór formularza reklamacyjnego w formacie docx. - do pobrania

 

Konsument po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego i zwrotu ma możliwość skorzystać z dwóch odmian alternatywnego rozpatrywania sporów:

 • może zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub do mediatora - przykładowy wykaz podmiotów znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595” 
 • lub może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/