Wentylacja i klimatyzacja laboratoriów.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 726
  • Producent: Grupa MEDIUM
  • Dostępność: czasowo niedostępne
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 37,00 zł / szt.
  • Niedostępny

chwilowy brak

Wentylacja i klimatyzacja laboratoriów.

wydawca: GRUPA MEDIUM
autor: Krzysztof Kaiser
rok wydania: 2014, wydanie pierwsze
ilość stron: 86
ISBN: 978-83-64094-28-6
format: 23x16,5 cm
oprawa: miękka

ze Wstępu:

"Niniejsza monografia powstała z uwagi na brak literatury omawiającej problemy związane z wentylacją i klimatyzacją laboratoriów różnych rodzajów.
W rozdziale pierwszym omówiono zalecenia ogólne stawiane systemom wentylacyjnym i klimatyzacyjnym pomieszczeń laboratoryjnych. Należy zaznaczyć, że pojęcie laboratorium nie dotyczy wyłącznie pomieszczenia, w którym wykonywane są bezpośrednio badania i eksperymenty. Do strefy laboratorium zalicza się m.in. magazyny odczynników niezbędnych w laboratorium, pomieszczenia socjalne personelu czy pomieszczenia odzieży ochronnej.
W rozdziale drugim zaprezentowano systemy wentylacji i klimatyzacji wybranych rodzajów laboratoriów oraz omówiono stosowane rozwiązania techniczne. Można w nim znaleźć informacje na temat wentylacji np. laboratoriów medycznych, chemicznych, fizycznych. W większości spotykanych obiektów tego typu powstają szkodliwe gazy, pary, pyły, w tym pyły promieniotwórcze i aerozole radioaktywne, bioaerozole szkodliwe dla zdrowia, występuje zjonizowanie powietrza. Brak odpowiedniej wymiany powietrza w laboratorium jest przyczyną wzrostu stężenia zanieczyszczeń. Na ogół wentylacja naturalna jest ze względów bezpieczeństwa niewystarczająca i konieczna jest wentylacja mechaniczna. W laboratoriach, w których emitowane są szkodliwe zanieczyszczenia, zastosowanie znajduje wentylacja podciśnieniowa.
W każdym laboratorium stosuje się pewne rozwiązania z zakresu wentylacji, umożliwiające usuwanie emitowanych do powietrza zanieczyszczeń i ograniczające ich rozprzestrzenianie się w pomieszczeniu. Zaliczyć do nich należy m.in. odciągi miejscowe, okapy, komory bezpiecznej pracy, digestoria. Urządzenia i rozwiązania techniczne spełniające te funkcje zaprezentowano w kolejnym, trzecim rozdziale.
Rozdział ostatni natomiast zawiera krajowe wymagania prawne dotyczące stosowania wentylacji i klimatyzacji w laboratoriach z krótkim komentarzem autora opracowania.
Książka ta, z uwagi na jej zakres tematyczny, może być podręcznikiem i poradnikiem dla wielu Czytelników zajmujących się projektowaniem i eksploatacją instalacji, dla studentów i słuchaczy kierunków związanych z wentylacją pomieszczeń, a także dla każdego Czytelnika zainteresowanego zagadnieniami wentylacji i klimatyzacji."

Spis treści:

Wstęp
1. Laboratoria – zalecenia ogólne dotyczące klimatyzacji i wentylacji / 6

2. Klimatyzacja i wentylacja w wybranych laboratoriach / 19
2.1. Laboratoria chemiczne / 21
2.1.1. Laboratoria z nanomateriałami / 27
2.2. Laboratoria biologiczne i medyczne / 27
2.2.1. Laboratoria mikrobiologiczne / 30
2.2.2. Laboratoria histopatologiczne i patomorfologiczne oraz hematologiczne i analityki krwi / 34
2.2.3. Laboratoria do eksperymentowania na zwierzętach, laboratoria biotechnologiczne i badań genetycznych / 36
2.3. Laboratoria fizyczne / 41
2.3.1. Laboratoria izotopowe i radiologiczne / 42
2.4. Laboratoria czyste / 43
2.5. Laboratoria dydaktyczne / 51

3. Wentylacja miejscowa – odciągi miejscowe, okapy, ssawki, digestoria, komory bezpiecznej pracy, komory laminarne czyste / 53
3.1. Digestoria / 55
3.2. Komory bezpiecznej pracy oraz komory laminarne czyste / 63
3.2.1. Komory laminarne czyste / 63
3.2.2. Komory bezpiecznej pracy BSC / 66

4. Wymagania prawne dotyczące klimatyzacji i wentylacji w laboratoriach / 80

Bibliografia    85