Wentylacja i klimatyzacja. Wymagania prawne, projektowanie, eksploatacja.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1266
  • Dostępność: na indywidualne zamówienie mailem
  • szt.
  • 66,00 zł / szt.
  • Niedostępny

na zamówienie mailem

Wentylacja i klimatyzacja.
Wymagania prawne, projektowanie, eksploatacja.


Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje niezbędne podczas projektowania i eksploatowania instalacji wentylacji i klimatyzacji i została podzielona na dwie części.
W pierwszej z nich zawiera m.in.: informacje nt. powietrza jako czynnika termodynamicznego, metod obliczania ilości powietrza wentylacyjnego, systemów rozdziału powietrza oraz doboru elementów instalacji i urządzeń.
W drugiej części przedstawiono i omówiono wymagania prawne dotyczące stosowania wentylacji i klimatyzacji w obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektach różnych gałęzi przemysłu, służby zdrowia.
W końcowej części przedstawiono zapisy prawne dotyczące efektywności energetycznej, rozdział przedostatni dotyczy wentylacji w dyrektywach europejskich, natomiast rozdział ostatni zawiera informacje na temat wymagań prawnych w zakresie stosowania czynników chłodniczych oraz OZE w systemach wentylacji i klimatyzacji.

Spis treści:
Wstęp

1.Wentylacja i klimatyzacja: podstawowe wymagania techniczne projektowo-eksploatacyjne

1.1 Powietrze i jego parametry termodynamiczne
1.2 Podział wentylacji
1.3 Założenia ogólne projektowania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
1.4 Emisja wewnętrzna w pomieszczeniach wentylowanych i stężenie zanieczyszczeń
1.5 Obciążenie cieplno-wilgotnoœciowe pomieszczeń
1.6 Wyznaczanie iloœści powietrza wentylacyjnego
1.7 Skutecznoœć wentylacji
1.8 Systemy rozdziału powietrza
1.9 Wyznaczanie strat ciśœnienia w sieci przewodów wentylacyjnych
1.10 Współpraca wentylatora z siecią przewodów. Dobór wentylatora
1.11 Dobór pozostałych elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji
1.12 Filtracja
1.13 Tłumienie hałasu i drgań

2. Wentylacja i klimatyzacja w aktach prawnych

2.1 Wymagania ogólne dotyczące wentylacji mechanicznej

2.2 Wymagania szczegółowe dla poszczególnych sektorów i branż
2.2.1 Przemysł i usługi
2.2.2 Produkcja żywnośœci i przemysł spożywczy
2.2.3 Analiza wyników pomiarów akustycznych
2.2.4 Przestrzenie o potencjalnie dużym ryzyku zagrożeń
2.2.5 Transport
2.2.6 Pomieszczenia naukowo-kulturalne, pomieszczenia dla służb mundurowych, weterynaryjnych i inne

2.3 Wentylacja w audycie energetycznym

2.4 Wentylacja w dyrektywach europejskich

2.5 Instalacje chłodnicze, czynniki chłodnicze oraz OZE stosowane w systemach wentylacji i klimatyzacji

Literatura

wydawca: I.P.P.U. MASTA Sp.z o.o.
autor: Krzysztof Kaiser
rok wydania: 2015
ilość stron: 181
ISBN: 978-83-921555-6-0.
format: B5
oprawa: miękka