Wentylacja i ogrzewanie w nowych przepisach. Aktualne warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 644
  • Producent: Grupa MEDIUM
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • Cena netto: 14,29 zł / szt. 21,00 zł 15,00 zł / szt.

Wentylacja i ogrzewanie w nowych przepisach. Aktualne warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki.

wydawca: Grupa Medium Sp.z o.o. S.K.A.
autor: Piotr Jadwiszczak
rok wydania: 2014
ilość stron: 32
format: 14 x 20,5 cm
ISSN: 2300-035x
oprawa: miękka

Fragment

"Z początkiem 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej [1] zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2]. Nowelizacja jest elementem procesu dostosowującego polskie prawo do dyrektywy europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [3]. Celem zmian jest stopniowa poprawa tej charakterystyki. Niezależnie od dyskusji nad słusznością i jakością wprowadzanych zmian nowelizacja ta realizuje postanowienia dyrektywy, stopniowo zaostrzając wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej budynków...

Nowelizacja z 13 sierpnia 2013 r. wprowadza zmiany w następujących częściach WT:

Rozdział 6. Wentylacja i klimatyzacja w Dziale IV. Wyposażenie techniczne budynków.

Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna.

Załącznik nr 1. Wykaz polskich norm przywołanych w rozporządzeniu.

Załącznik nr 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii.

Pomimo pozornie niedużej objętości rozporządzenia nowelizującego WT (patrz s. 23) szczegółowa analiza wszystkich zmian i ich wpływu na pracę inżynierów wymaga opracowania o znacznej objętości. W niniejszym rozdziale skupiono się na zmianach dotyczących izolacyjności cieplnej i zużycia energii pierwotnej w budynku. W kolejnych omówione zostaną zagadnienia dotyczące spełniania przez budynki warunku EP w latach 2012, 2014, 2017 i 2021.

Wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej

Zasadnicze zmiany w WT dotyczą wymagań, jakie mają spełniać budynki od względem oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. Nowelizacja wprowadza stopniowe zaostrzanie wymagań, podając coraz surowsze warunki, które będą wymagane od 1 stycznia 2014 r., następnie od 1 stycznia 2017 r. i od 1 stycznia 2021 r. (2019 r. w wypadku budynków władz publicznych). Jednocześnie doprecyzowano niektóre określenia, np. pomieszczenia ogrzewanego, i metody obliczeniowe, np. współczynników przenikania ciepła. "

Spis treści

I.   Oszczędność energii i izolacyjność cieplna / 3

II.  Wentylacja i klimatyzacja / 9

III. Możliwość spełnienia wymagań EP / 14

IV.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2013, poz. 926) / 23