Własność lokali. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 33
  • Dostępność: na indywidualne zamówienie mailem
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • Cena netto: 136,29 zł / szt. 159,00 zł 143,10 zł / szt.
  • Niedostępny

na zamówienie mailem

Własność lokali. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych.

data wydania: 17 listopada 2016 r.

Publikacja uwzględnia wszystkie dotychczasowe zmiany stanu prawnego wpływające na odczytywanie ustawy o własności lokali. Wśród nich znajduje się najnowsza, która odnosi się do problemu występującego od wielu lat i podnoszonego przez właścicieli miejsc postojowych w wielostanowiskowych lokalach garażowych. Zmiana ta dotyczy pomijania głosów tych właścicieli w procedurze podejmowania uchwał. W komentarzu wskazano także praktyczne skutki wejścia w życie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Autor analizuje zawiłości prawne związane z ustanawianiem prawa własności lokali, zarządzaniem nieruchomością wspólną i funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej oraz prawami i obowiązkami właścicieli lokali. W komentarzu do przepisów art. 3, 6, 17 i 18 ustawy o własności lokali szczegółowo omawia - odmienne w stosunku do unormowań wynikających z tej ustawy - regulacje art. 4-6 oraz 18-27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które modyfikują prawne aspekty powstawania odrębnej własności lokali (budowy lokali) oraz zarządzania lokalami po ich wyodrębnieniu przez spółdzielnie mieszkaniowe, do czasu przejścia do reżimu zarządzania wynikającego z ustawy.

Przywołane w opracowaniu aktualne orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz innych sądów powinno być pomocne w wyjaśnianiu kwestii spornych pojawiających się przy stosowaniu przepisów komentowanej ustawy.

Książka zawiera wzory pozwów i wniosków sądowych, które ułatwią egzekwowanie praw właścicielom nieruchomości lokalowych (także osobom roszczącym sobie prawo do tej własności) oraz realizację uprawnień wspólnoty mieszkaniowej jako obligatoryjnego zarządcy.

Adresaci:
Komentarz jest adresowany przede wszystkim do adwokatów, radców prawnych i sędziów, osób dysponujących prawami do lokali, członków zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości zabudowanych.

Spis treści:

Wykaz skrótów | str. 7
Wprowadzenie | str. 11

CZĘŚĆ PIERWSZA
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1892)


Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1-6) | str. 35
Rozdział 2. Ustanowienie własności lokalu (art. 7-11) | str. 111
Rozdział 3. Prawa i obowiązki właścicieli lokali (art. 12-17) | str. 154
Rozdział 4. Zarząd nieruchomością wspólną (art. 18-33) | str. 196
Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art. 34-41) | str. 308

CZĘŚĆ DRUGA
Wzory pozwów i wniosków sądowych


WZÓR nr 1. Pozew o zobowiązanie przedsiębiorcy do ustanowienia odrębnej własności lokalu | str. 315
WZÓR nr 2. Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości przez wyodrębnienie własności lokali | str. 323
WZÓR nr 3. Pozew o zobowiązanie spółdzielni mieszkaniowej do przeniesienia własności lokalu | str. 329
WZÓR nr 4. Wniosek o zezwolenie (powierzenie) nabywcy na dokończenie budowy lokalu w zastępstwie przedsiębiorcy (art. 9 ust. 3 u.w.l.) | str. 335
WZÓR nr 5. Pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej | str. 340
WZÓR nr 6. Wniosek (zarządu - zarządcy) o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd | str. 347
WZÓR nr 7. Wniosek właściciela lokalu o wyrażenie zgody na podział (połączenie) lokalu | str. 352
WZÓR nr 8. Wniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego | str. 357
WZÓR nr 9. Pozew o eksmisję z lokalu mieszkalnego | str. 361

Teksty przepisów
1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.) - wyciąg | str. 365
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) - wyciąg | str. 382

Skorowidz | str. 399

 

wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
autor: Roman Dziczek
rok wydania: 2016
ilość stron: 412
format: 15 x 21 cm
ISBN: 978-83-8092-805-3.
okładka: twarda