Wody opadowe. Odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 203
  • Producent: Seidel Przywecki Sp.z o.o.
  • Dostępność: czasowo niedostępne
  • szt.
  • 110,00 zł 104,50 zł / szt.
  • Niedostępny

niedostępne

Wody opadowe. Odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie.

Publikacja stanowi kompendium wiedzy dotyczącej wód opadowych. Przedstawiono w niej usystematyzowany przegląd aktualnego stanu wiedzy nt. metod planowania i projektowania  procesów oraz urządzeń obejmujących odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie wód opadowych.

Spis treści:

1) Wstęp

2) Charakterystyka wód deszczowych

3) Zagrożenia wynikające ze spływów deszczowych

4) Uwarunkowania prawne związane z gospodarką wodami opadowymi i roztopowymi

5) Sposoby odprowadzania wód deszczowych

6) Wymiarowanie urządzeń do odprowadzania wód deszczowych (rozdział ujmuje sposoby pozyskiwania i dobór parametrów opadu miarodajnego, metody obliczania kanalizacji deszczowej, wymiarowania zbiorników retencyjnych i zabezpieczania urządzeń infiltracyjnych przed kolmatacją)

7) Osady powstające w kanalizacji deszczowej (rozdział bogaty w wyniki badań na obiektach rzeczywistych wraz z wnikliwą analizą problemów eksploatacyjnych z tym związanych)

8) Zielone dachy (rozdział opisujący interesujący i obecnie coraz bardziej popularny sposób retencjonowania wód opadowych, ich fitoseparacja z wykorzystaniem zielonych dachów, jako alternatywy dla małych systemów kanalizacyjnych stosowanych do usuwania wód deszczowych na terenach zurbanizowanych)

9) Podczyszczanie wód deszczowych (w rozdziale przytoczone zostały liczne przykłady wykorzystania procesów fizyczno-chemicznych i biologicznych, w tym stawy sedymentacyjne i oczyszczalnie hydrofitowe wraz ze wskazaniem doboru urządzeń do prowadzenia procesów podczyszczania)

10) Hydroseparator - przelew burzowy o zakrzywionej koronie (rozdział opisuje hydrosepataror jako specyficzną konstrukcję techniczną w systemach usuwania nadmiaru ścieków opadowych z kanalizacji ogólnospławnej, rozdzielczej i półrozdzielczej. W rozdziale tym zawarte są interesujące wyniki badań separatorów nowej generacji, zainicjowanych na terenie Wielkiej Brytanii, ograniczających niekorzystny wpływ tych urządzeń, jako źródła zanieczyszczania, na wody powierzchniowe)

11) Formy wykorzystania wód deszczowych (głównie do kształtowania elementów krajobrazu w rolnictwie i gospodarstwach domowych)

wydawca: Seidel Przywecki Sp.z o.o.
autor: Jadwiga Królikowska, Andrzej Królikowski
rok wydania: 2012
ilość stron: 352
format: B5

ISBN 978-83-60956-29-8
okładka twarda