Wycena nieruchomości leśnych. A. Nowak

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 57
  • Producent: Educaterra Spółka z o.o.
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 56,00 zł / szt.

Wycena nieruchomości leśnych.
wyd.IX poprawione i uzupełnione

Niniejsze opracowanie prezentuje i rozstrzyga główne problemy, z jakimi ma do czynienia rzeczoznawca majątkowy w procesie wyceny nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele leśne oraz lasów o innym przeznaczeniu.

Spis treści:

Wstęp
1.Słownik pojęć leśnych
2.Podstawy leśnictwa
    2.1.Pojęcie lasu
    2.2.Dane statystyczne o lasach (Raport o stanie lasów w Polsce 2003, 2004)
    2.3.Zasady gospodarki leśnej
    2.4.Podział powierzchniowy (przestrzenny) lasów
    2.5.Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
    2.6.Podatek leśny
3.Obrót lasami
4.Funkcje lasów w dokumentacji planowania przestrzennego
5.Procedura zalesiania gruntów
6.Dokumentacja urządzeniowo-leśna
7.Opis taksacyjny lasu
    7.1.Opis siedliska leśnego
    7.2.Opis drzewostanu
8.Metody określania miąższości drzewostanów
9.Klasyfikacja jakościowo-wymiarowa drewna
10.Cele wyceny nieruchomości leśnych
11.Ogólne zasady szacowania nieruchomości przeznaczonych na cele leśne
12.Procedury wyceny gruntów leśnych oraz drzewostanów i pojedynczych drzew
    12.1.Wycena gruntów leśnych bez drzewostanu
    12.2.Wycena drzewostanów leśnych techniką wskaźnikową
    12.3.Wycena drzewostanów leśnych techniką szczegółową
    12.4.Wycena drzewostanów leśnych metodą porównywania parami
    12.5.Wycena wartości rynkowej drzew poza drzewostanem
    12.6.Wycena lasów w strefie zainwestowania miejskiego
13.Szacunek strat w lasach spowodowanych przez pożary
    13.1.Całkowite lub częściowe uszkodzenie drzewostanu przez pożar
    13.2.Szczególne przypadki strat w lasach spowodowanych przez pożary
14.Wycena lasów przeznaczonych na cele nieleśne
    14.1.Wywłaszczenie lasu na poszerzenie drogi publicznej
    14.2.Wyłączenie gruntu leśnego z produkcji
    14.3.Wycena lasów przeznaczonych na cele zabudowy rekreacyjnej (letniskowej) i mieszkaniowej
15.Tabele przeliczników wartości drzewostanów na 1 ha
16.Przykładowe operaty szacunkowe
Piśmiennictwo.

wydawca: Educaterra Spółka z o.o.
autor: Andrzej Nowak
rok wydania: 2017
ilość stron: 146
format: B5
ISBN: 978-83-88999-67-3
okładka miękka