WYCENA NIERUCHOMOŚCI - Przykłady operatów szacunkowych. część 9.B

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1923
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • Cena netto: 51,43 zł / szt. 54,00 zł / szt.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI - Przykłady operatów szacunkowych. część 9.B

Wydawnictwo zawiera przykłady wycen nieruchomości. Zeszyt zawiera 6 przykładów operatów szacunkowych, wykonanych przy zastosowaniu podejść, metod i technik wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz. U. 2014/328), wykonywanych przez kandydatów na rzeczoznawców majątkowych w czasie odbywania praktyk zawodowych przed przystąpieniem do egzaminu państwowego:
- nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównania parami,
- nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
- nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
- nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
- nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
- nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego.


W przykładach operatów szacunkowych zamieszczonych w niniejszej publikacji uwzględniono zmiany w Ustawie o gospodarce nieruchomościami, które weszły w życie z dniem 1 września 2017 r.
Informację o zakresie tych zmian znajdują się we wstępie do książki.

SPIS TREŚCI:


Przykład 1.

Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego. Podejście porównawcze, metoda porównywania parami

Przykład 2.

Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Podejście porównawcze, metoda korygowania ceny średniej

Przykład 3.

Określenie wartości rynkowej nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym – lokalu użytkowe. Podejście dochodowe, metoda inwestycyjna, technika kapitalizacji prostej

Przykład 4.

Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu wieczystym, w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Podejście porównawcze, metoda porównywania parami

Przykład 5.

Określenie wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej w celu określenia wartości rynkowej prawa własności gruntu przed podziałem i po podziale dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Podejście porównawcze, metoda porównywania parami i metoda korygowania ceny średniej

Przykład 6.

Określenie wartości rynkowej własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Podejście porównawcze, metoda korygowania ceny średniej

wydawca: WACETOB
autor: M.Kowalska. M.Winiarczyk
rok wydania: marzec 2018 r.
ilość stron: 144
format: A5 
ISBN: 978-83-7165-790-0
okładka miękka.