Gospodarka nieruchomościami w zadaniach z elementami wyceny nieruchomości.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 928
  • Producent: Politechnika Koszalińska
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 47,00 zł / szt.

Gospodarka nieruchomościami w zadaniach z elementami wyceny nieruchomości.

Niniejsza książka stanowi podręcznik do przedmiotu Gospodarka nieruchomościami realizowanego na studiach I stopnia kierunku geodezja i kartografia, na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej. W zamierzeniu autorów, ma na celu przybliżenie problematyki gospodarowania nieruchomościami, będącej podstawą zdobywania wiedzy z innych przedmiotów dotyczących nieruchomości, w tym: wyceny nieruchomości, planowania przestrzennego oraz katastru nieruchomości.
Pozycja znajdzie również swoich odbiorców w szerszym gronie - wśród słuchaczy kierunków studiów, zarówno ekonomicznych, jak i technicznych,
o specjalnościach związanych z gospodarką nieruchomościami. Istotną grupę
odbiorców stanowią też słuchacze studiów podyplomowych w dziedzinie
gospodarowania nieruchomościami, w zakresie: wyceny nieruchomości,
zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Publikacja składa się z 12 rozdziałów, w których kolejno zaprezentowano główne zagadnienia z obszaru gospodarki nieruchomościami, wskazując na wstępie na zarys teoretyczny problemu, określając cel ćwiczenia, formę i zakres opracowania, podając podstawy prawne i literaturę przedmiotu.

SPIS TREŚCI

Od autorów
1. Podstawowe pojęcia dotyczące nieruchomości
2. Podstawy prawne gospodarowania nieruchomościami
3. Zasoby nieruchomości
4. Zbywanie nieruchomości - procedury
5. Użytkowanie wieczyste
6. Trwały zarząd
7. Podziały nieruchomości
8. Scalenie i podział nieruchomości
9. Opłaty adiacenckie
10. Wywłaszczenie nieruchomości
11. Gospodarowanie lokalami
12. System opłat od nieruchomości
Załączniki
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.
z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) - wyciąg
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj.
Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663)
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania
i podziału nieruchomości (Dz.U. Nr 86, poz. 736)
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109)
(zm.: Dz. U. 2005 Nr 196, poz. 1628; Dz. U. 2011, Nr 165, poz. 985)
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

wydawca: Politechnika Koszalińska
autor: Ryszard Cymerman, Joanna Cymerman
rok wydania: 2016
ilość stron: 212
format: 17 x 24 cm
ISBN: 978-83-7365-430-3.
okładka miękka