Wykonywanie mieszanek betonowych. Podręcznik do nauki zawodu. M.Kozłowski. B.16.3

  • szt.
  • 26,00 zł / szt.

Technik budownictwa. Betoniarz-zbrojarz. Reforma 2012.

Wykonywanie mieszanek betonowych.  Podręcznik do nauki zawodu.

wydawca: WSiP Sp.z o.o.
autor: Mirosław Kozłowski
rok wydania: 2013
ilość stron: 134
format: B5
ISBN: 978-83-02-13626-9

typ szkoły: technikum, zasadnicza szkoła zawodowa

Podręcznik do nauczania w zawodzie technik  budownictwa, betoniarz-zbrojarz realizujący treści z zakresu kwalifikacji B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich – B.16.3. Wykonywanie mieszanek betonowych. 
W książce m. in. omówiono podstawy robót betoniarskich, zaprawy, mieszanki betonowe i beton oraz składniki zapraw i betonów.
W rozdziale dotyczącym przygotowania mieszanki betonowej na placu budowy opisano procesy prowadzące do otrzymania mieszanki betonowej, gwarantującej powstanie betonu o określonych właściwościach.
Na końcu rozdziałów i działów znajdują się pytania, dzięki czemu uczeń może sprawdzić nabyte wiadomości.

Spis treści:

1. Podstawy robót betoniarskich.
2. Składniki zapraw i betonów.
3. Zaprawy, mieszanki betonowe i beton.
4. Czytanie dokumentacji i przedmiar robó.
5. Przygotowanie mieszanki betonowej na terenie budowy.
6. Wytwórnie mieszanki betonowej - betonowanie.
7. Pojazdy do transportu kruszywa, cementu i mieszanki betonowej.