Wykonywanie tynków. Podręcznik do nauki zawodu.M.Popek. B.18.3

 • szt.
 • 45,00 zł / szt.
 • Niedostępny

Technik budownictwa. Murarz-Tynkarz. Reforma 2012.

Wykonywanie tynków. Podręcznik do nauki zawodu.
Kwalifikacja B.18.3

wydawca: WSiP Sp.z o.o.
autor: Mirosława Popek
rok wydania: 2014
ilość stron: 135
format: B5
ISBN: 978-83-02-14665-7.

typ szkoły: technikum, zasadnicza szkoła zawodowa

Podręcznik do nauczania w zawodzie technik  budownictwa realizujący treści z zakresu kwalifikacji B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
– B.18.3 Wykonywanie tynków.

Podręcznik do nauki:

  • wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wykańczania powierzchni tynkowanych oraz naprawy uszkodzeń tynków,
  • przygotowania materiałów, sprzętu i narzędzi,
  • sporządzania przedmiaru i obmiaru robót oraz kalkulacji kosztów wykonania tynków,
  • rozróżniania rodzajów tynków i przygotowywania podłoża do wykonania tynków,
  • posługiwania się dokumentacją projektową, normami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.


Na końcu rozdziałów i działów znajdują się pytania, dzięki czemu uczeń może sprawdzić nabyte wiadomości.

Spis treści:

1. Ogólne wiadomości o tynkach.
2. Sposoby przygotowania i skład zapraw tynkarskich.
3. Prace przygotowawcze przed tynkowaniem.
4. Zasady wykonywania tynków.
5. Wykończeniowa obróbka tynków.
6. Naprawa tynku.
7. Organizacja robót tynkarskich.
8. Rusztowania
9. Odbiór robót tynkarskich.
10. Obmiar i przedmiar robót tynkarskich.
11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót tynkarskich.
12. Dokumentacja projektowa w rozliczeniu robót tynkarskich.

szczegółowy spis treści w załączniku poniżej