Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Część 6 Efektywność ekonomiczna instalacji technicznych w budynkach

  • Dodaj recenzję:
  • 1303
  • Producent: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 1 dzień roboczy +czas dostawy zgodny z wybranym sposobem dostawy
  • szt.
  • Cena netto: 38,10 zł / szt. 40,01 zł / szt.
Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła.
Część 6 Efektywność ekonomiczna instalacji technicznych w budynkach
  • Podstawy i obliczanie kosztów
  • Na podstawie VDI 2067 część 1

Treść niniejszych wytycznych opracowano przestrzegając wskazówki i zalecenia wytycznych VDI 1000.

Spis treści:

Uwagi wstępne
Wprowadzenie
1 Zakres stosowania
2 Obowiązujące normy
3 Definicje
4 Symbole we wzorach
5 Podstawy

6 Założenia do obliczania kosztów
6.1 Uwagi ogólne
6.2 Zakres obliczania kosztów
6.3 Uwzględnienie cech obiektów
6.4 Okres odniesienia w obliczeniach kosztów
6.5 Prognozowanie kosztów
6.6 Porównywalność obliczonych kosztów
6.7 Obliczanie stosunku kosztów do korzyści w przypadku modernizacji
6.8 Data wykonania obliczeń, cena oraz poziom kosztów
6.9 Obliczanie kosztów w przyszłości
Koszty można obliczać także w przyszłych okresach eksploatacji, stosując składniki kosztów przewidywane w tych okresach (dynamiczna kalkulacja kosztów)
6.10 Koszty w cyklu eksploatacji
6.11 Podatek od towarów i usług

7 Ustalenie kosztów
7.1 Koszty kapitału (inwestycyjne)
7.2 Koszty pokrycia zapotrzebowania
7.3 Koszty eksploatacyjne
7.4 Pozostałe koszty

8 Obliczanie efektywności ekonomicznej metodą stałej raty
8.1 Koszty
8.2 Przychody
8.3 Rata stała łącznych płatności rocznych

Załącznik
A Tabele
B Przykład
Literatura

wydawca: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
zespół redakcyjny: P.Lachman, M.Rubik, A.Mirowski
rok wydania: wrzesień 2015 r.
ilość stron: 23
firmat: A4
ISBN: 978-83-935382-5-6.
okładka: miękka