Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne ZWW 3 kwartał 2023 zeszyt 55/2023

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 2010
 • Producent: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
 • Dostępność: jest na stanie

 • Historia ceny
  Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 86,45 zł brutto
 • Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 91,00 zł / szt.

Zagregowane wskaźniki waloryzacyjne ZWW  3 kwartał 2023 r.

zeszyt 55/2023

zawiera zbiór informacji, dotyczących prognoz oraz długookresowych zmian cen:

 • czynników produkcji budowlanej,
 • obiektów budowlanych, inżynieryjnych, instalacyjnych i elektrycznych,
 • produkcji budowlanej.

Podstawowym celem wydawnictwa jest umożliwienie uczestnikom procesów inwestycyjnych dokonywania przeszacowań i przeceny robót oraz obiektów budowlanych, a w szczególności:

 • przeceny wartości robót lub obiektów z powodu zmian cen czynników produkcji w przypadkach, w których opracowywanie szczegółowych kosztorysów w różnych poziomach cen jest niemożliwe, niecelowe lub zbyt pracochłonne
 • przeszacowania wartości robót i obiektów budowlanych realizowanych w długich cyklach inwestycyjnych,
 • waloryzacji wartości kontraktów na wykonanie robót i obiektów budowlanych w związku ze zmianami cen, waloryzacji wartości istniejących obiektów budowlanych

Publikowane dane oznaczają procentowy wzrost lub spadek w stosunku do poprzedniego okresu.

Prognozy publikowane w wydawnictwie umożliwiają uczestnikom procesów inwestycyjnych planowanie budżetów inwestycji oraz uwzględnianie ryzyka inflacyjnego w wynagrodzeniach ryczałtowych przyszłych kontraktów.


Wydawca: OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Częstotliwość ukazywania się: kwartalnik

Okładka: miękka

Ilość stron:130

rok wydania: 2023

ISSN: 1231-2517