Podręcznik dobrych praktyk w zakresie doboru i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz likwidacji niskiej emisji. Poradnik doradcy technicznego inwestora.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1358
  • Producent: ARL Mirowski
  • Dostępność: jest na stanie

  • Historia ceny
  • Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 150,00 zł / szt.

Podręcznik dobrych praktyk w zakresie doboru i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz likwidacji niskiej emisji.
Poradnik doradcy technicznego inwestora.

ze Wstępu:
"Celem poradnika jest przede wszystkim przedstawienie wybranych parametrów, wyjaśnienie istotnych pojęć i definicji, które używane są w dziedzinie kolektorów słonecznych i pomp ciepła. W miarę możliwości wyjaśniono ich rolę i znaczenie w pracującej instalacji oraz ich wpływ na końcowe efekty energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne. Podano również wiele przykładów i analiz dotyczących projektowania oraz eksploatacji instalacji. Zaproponowano ramowe algorytmy postępowania w procesie inwestycyjnym, podkreślono znaczenie specjalistycznych programów symulacyjnych, nadzoru nad wykonawstwem oraz monitorowaniem wybranych parametrów w celu oceny i weryfikacji wykonanych instalacji. w poradniku podano także przykłady ankiet do identyfikacji obiektów, propozycje zapisów do SIWZ oraz sugerowane kryteria oceny ofert.

W poradniku opisano również wybrane przykłady instalacji referencyjnych, w których efekty uzyskane w praktyce pokrywają się z wynikami obliczeń symulacyjnych. Zilustrowano również kilka rozwiązań, które nie są zalecane do naśladowania."


Spis treści
Wstęp / 7
1.  Komponenty termicznych instalacji kolektorów słonecznych / 9
1.1.  Kolektory słoneczne / 9
1.2.  Podgrzewacze i zasobniki c.w.u. oraz zasobniki wody grzewczej / 25
1.3.  Przewody hydrauliczne nośnika grzewczego (cieczy solarnej) / 33
1.4.  Ciecz w obiegu kolektorów słonecznych (?ciecz solarna?) / 40

2.  Wybrane zagadnienia projektowania instalacji z kolektorami słonecznymi / 43
2.1.  Zużycie ciepłej wody użytkowej / 43
2.2.  Schematy hydrauliczne / 44
2.3.  Straty ciepła w obiegu cyrkulacji ciepłej wody użytkowej / 46
2.4.  Obciążenia mechaniczne od wiatru i śniegu / 48
2.5.  Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi / 49

3.  Przykłady złych i dobrych praktyk wykonania instalacji / 51

4.  Analiza porównawcza instalacji kolektorów słonecznych / 55
5.  Parametry do oceny instalacji kolektorów słonecznych ? podgrzewanie c.w.u. / 59
5.1.  Parametry pierwszego rzędu / 59
5.2.  Parametry drugiego rzędu / 59
5.3.  Parametry wyższych rzędów / 59

6.  Programy symulacyjne do obliczeń instalacji z kolektorami słonecznymi / 60
6.1.  Najczęstsze błędy oraz zagrożenia związane z użyciemprogramów do obliczeń symulacyjnych / 61

7.  Monitoring rezultatów pracy / 64

8.  Sugerowany algorytmpostępowania w trakcie procesu projektowo?inwestycyjnego / 65

9.  Propozycje przykładowego zapisu wymagań dotyczących instalacji kolektorów słonecznych / 66
9.1.  Przykład opisu danych wejściowych i wymagań użytkownika / 66
9.2.  Propozycja oceny i wyboru ofert / 67

10.  Przykłady wybranych instalacji kolektorów słonecznych / 68
10.1.  Przykład 1 ? Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie / 68
10.2.  Przykład 2 ? Wspólnota Mieszkaniowa w Krośnie / 70
10.3.  Przykład 3 ? Placówka Opiekuńczo?Wychowawcza ?Dzieciowisko? w Świdwinie / 72
10.4.  Przykład 4 ? GimnazjumGminne w Połczynie Zdroju / 73
10.5.  Przykład 5 ? Wielospecjalistyczny Szpital Miejski w Poznaniu / 74
10.6.  Przykład 6 ? Wspólnota Mieszkaniowa w Kaliszu / 75

11.  Ankieta ? kolektory słoneczne / 75

12.  Systemy grzewcze współpracujące z pompami ciepła / 80
12.1.  Opis technologii pomp ciepła / 81
12.2.  Ocena jakości pomp ciepła / 86
12.4.  Wpływ wybranych parametrów na wartość sezonowego współczynnika efektywności energetycznej / 90
12.5.  Wpływ strat ciepła w obiegu c.w.u. na efektywność pracy pomp ciepła / 95
12.6.  Monitoring efektywności pracy pomp ciepła / 97
12.7.  Rozporządzenie o etykietowaniu energetycznym / 97
12.8.  Współczynniki efektywności energetycznej pomp ciepła ? klasyfikacja) / 100

13.  Programy symulacyjne do oceny i weryfikacji instalacji współpracujących z pompami ciepła / 103

14.   Gruntowe dolne źródła ciepła / 104

15.  Test reakcji termicznej (TRT) ? pionowe gruntowe wymienniki ciepła / 105

16.   Badania geofizyczne w otworach płytkiej geotermii (pionowe gruntowe wymienniki ciepła)* / 106
16.1.  Weryfikacja profilu geologicznego / 106
16.2.  Kontrola wypełnienia przestrzeni pierścieniowej / 106
16.3.  Przykłady badań geofizycznych w trakcie wykonywania otworów w gruncie / 107
16.4.  Zalecenia do badań geofizycznych / 109

17.  Wykorzystanie pomp ciepła do chłodzenia budynków / 110
17.1.  Rodzaje instalacji pomp ciepła z funkcją chłodzenia / 110
17.2.  Odbiór nadmiaru ciepła z budynku / 113
17.3.  Przykład wykorzystania pionowych gruntowych wymienników ciepła do akumulacji ciepła we współpracy z pompami ciepła w trybie chłodzenia aktywnego / 114

18.  Algorytmpostępowania w trakcie procesu projektowo?inwestycyjnego instalacji z pompami ciepła / 119

19.  Przykładowe metody wyboru ofert na wykonanie instalacji z pompami ciepła / 121
19.1.  Metody dynamiczne ? wartość bieżąca netto / 121
19.2.  Metody dynamiczne według VDI 2067 / 125

20.  Wybrane przykłady instalacji z pompą ciepła / 127
20.1.  Przykład 1 ? świetlica wiejska w Mierzynie / 128
20.2.  Przykład 2 ? świetlica wiejska w Syrkowicach / 129
20.3.  Przykład 3 ? budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej w Karlinie / 130
20.4.  Przykład 4 ? budynek jednorodzinny na Dolnym Śląsku / 131
20.5.  Przykład 5 ? budynek jednorodzinny w Brienz, Szwajcaria / 132
20.6.  Przykład 6 ? budynek jednorodzinny w Udligenswil, Szwajcaria / 133

21.  Ankieta ? pompy ciepła / 134

22.  Wskaźniki emisji przy spalaniu wybranych paliw i przykłady redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza / 142
22.1.  Redukcja zużycia paliwa oraz emisji zanieczyszczeń przy podgrzewaniu c.w.u. / 142
22.2.  Wartości opałowe wybranych paliw i wskaźniki emisji zanieczyszczeń / 144
22.3.  Wskaźniki emisji zanieczyszczeń / 144
22.4.  Wybrane sprawności wytwarzania i transportu ciepła na potrzeby podgrzewania c.w.u. / 150
22.5.  Przykłady obliczeń redukcji zużycia paliwa i emisji szkodliwych substancji do powietrza / 152

23.  Uproszczone wykresy do szacowania redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza / 175
23.1. Modele, wartości graniczne, pojęcia i definicje / 175
23.2.  Zastąpienie kotłowni węglowych przez pompy ciepła (Qc ? 100 kW, Qk ? 100 kW) / 182
23.3.  Zastąpienie kotłowni na drewno przez pompy ciepła (Qc ? 100 kW, Qk ? 100 kW) / 186
23.4.  Zastąpienie kotłowni na lekki olej opałowy przez pompy ciepła / 190
23.5.  Zastąpienie kotłowni gazowej przez pompy ciepła / 195
23.6.  Zastąpienie kotłowni węglowej przez kotłownię gazową lub sorpcyjną pompę ciepła / 198
23.7.  Zastąpienie kotłowni węglowej przez kotłownię na lekki olej opałowy / 200
23.8.  Zastąpienie kotłowni węglowej przez kotłownię na drewno (Qk ? 50 kW) / 203
23.9.  Zastąpienie kotłowni węglowej przez kotłownię na granulat węglowy ?ekogroszek? (Qk ? 50 kW) / 206
23.10.  Podsumowanie / 209

24.  Klasy i etykiety technologii redukcji zanieczyszczeń do powietrza ? propozycje autorskie / 210
24.1.  Klasyfikacja stopnia redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza w rocznym bilansie cieplnym budynku / 210
24.2.  Krotność redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza w rocznymbilansie cieplnymbudynku / 211
24.3.  Przykładowe analizy klas technologii redukcji zanieczyszczeń w budynku jednorodzinnym / 212
24.4.  Przykładowe analizy klas technologii redukcji emisji zanieczyszczeń w przyszłości / 220

25.   Przykłady certyfikatów PreQurs potwierdzających klasę i krotność redukcji emisji zanieczyszczeń budynku do powietrza / 224

26.  Inne zagadnienia i przemyślenia autora / 227
26.1.  Emisja zanieczyszczeń do powietrza / 227
26.2.  Węgiel a energia elektryczna w Polsce / 227
26.3.  Inne możliwości / 227
26.4.  Aktualne priorytety i świadomość społeczna / 232

27.  Jednostki miar i tabele przeliczeniowe wybranych wielkości  ?zycznych / 233

28.  Wykaz ważniejszych  oznaczeń / 240
29.  Literatura / 249
30.  Wykaz norm / 252
31.  Informacje o wybranych  partnerach w branży / 253

wydawca: ARL Mirowski
autor: Adolf Mirowski
rok wydania: 2015, wydanie pierwsze
ilość stron: 254
ISBN 978-83-941347-0-9
oprawa: miękka