Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Sklepu  https://www.fert.krakow.pl/

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Klientów, korzystających ze Sklepu Internetowego pod adresem https://www.fert.krakow.pl/
 2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma: Grażyna Górecka FERT, ul. Kazimierza Wielkiego 54A, 30-074 Kraków, NIP 6770073624, REGON 350651189, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 3. Administrator ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji do niezbędnego minimum wymaganego do zrealizowania Zamówienia na najwyższym poziomie.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Zamówienia oraz z zakresu udzielonej zgody.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe w trakcie przekazywania ich przez Klientów, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.
 6. Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.
 7. Wszelkie słowa, wyrażenia występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Klient, RODO) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

Cel zbierania danych

 1. Dane podane przez Klienta podczas rejestracji konta i/lub złożenia Zamówienia są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie Internetowym oraz w celu realizacji Zamówienia, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 2. Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone Zamówienie.
 3. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do zapytania Klienta.

Podstawa przetwarzania danych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego, tj. złożenia Zamówienia/założenia konta.
 2. Podczas rejestracji konta lub złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym Zamawiający podaje w formularzu rejestracyjnym następujące informacje: imię, nazwisko, dokładny adres dostawy, adres zamieszkania / prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), numer telefonu, adres e-mail, dane Przedsiębiorcy, NIP.
 3. Powyższe dane są niezbędne do:
 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (art.6 ust.1 b RODO) - realizacji Zamówień; dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki prywatności;
 • realizacji obowiązków prawnych (art.6 ust.1 c RODO) - wystawiania i przechowywania faktur, rozpatrywania reklamacji, prowadzenia księgowości;
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art.6 ust.1 f RODO) - dochodzenia roszczeń, odpowiedzi na Państwa zapytania, uwagi, wsparcia obsługi;

Dostęp do danych osobowych

 1. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych, ich zmianę, poprawianie oraz usuwanie.
 2. Klient ma prawo:

  • do sprostowania danych ? czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub
   zdezaktualizowały się;
  • do częściowego lub całkowitego usunięcia danych (?prawo do bycia zapomnianym?) ? czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych;
  • do ograniczenia przetwarzania danych ? czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania;
  • dostępu do danych ? czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych
   oraz kopii danych;
  • do przenoszenia danych ? czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe;
  • do wycofania zgody ? mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane;
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.
 3. Dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania danych osobowych Klient może dokonywać w dowolnym czasie poprzez swoje konto w Sklepie Internetowym w panelu Moje konto / moje dane, po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu.
 4. Aby skorzystać ze swoich praw Klient ma możliwość przesłania wniosku za pośrednictwem wybranego sposobu kontaktu:

  mailowo na adres: ksiegarnia@fert.krakow.pl

  telefonicznie: 606 414 333

  poprzez stronę www.fert.krakow.pl w zakładce Kontakt wysyłając formularz kontaktowy 

  na adres korespondencyjny: Grażyna Górecka FERT ul.Kazimierza Wielkiego 54A 30-074 Kraków.

Usunięcie konta Klienta

 1. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto Klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ksiegarnia@fert.krakow.pl lub pisemnie na adres: Grażyna Górecka FERT, ul. Kazimierza Wielkiego 54A, 30-074 Kraków.

Odbiorcy danych osobowych

 1. Dostęp do danych osobowych mogą mieć ? w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania obowiązków pracowniczych lub zleconych usług:
 • upoważnieni pracownicy administratora danych;
 • podmioty współpracujące na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania:
  • operatorzy pocztowi lub przewoźnicy w celu dostarczenia zamówień (zgodnie z wyborem Klienta Sklepu: Poczta Polska, InPost, firmy kurierskie, punkty odbioru Orlen, Kiosk RUCH-u)
  • podmioty świadczące usługi informatyczne, kadrowo-księgowe, prawne 
 • podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

Przechowywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przechowywane w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych wynikającego z przepisów prawa (w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia; nie dłużej niż 6 lat od przekazania danych) lub do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia (nie dłużej niż 3 lata od przekazania danych).
 2. Dane osobowe związane z rejestracją i korzystaniem z serwisu będziemy przechowywać przez czas istnienia Państwa konta w serwisie, czyli czas wykonywania usług elektronicznych.
 3. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie dobrowolnej zgody ? od momentu wycofania zgody dane nie będą przetwarzane.

Newsletter

 1. Newsletter to wysyłana regularnie wiadomość w postaci seryjnej korespondencji e-mail do wielu adresatów. Zawiera informacje dotyczące działalności Sklepu Internetowego, np. o nowych Towarach i aktualnych promocjach lub wydarzeniach w Sklepie.
 2. Klient może zamówić usługę newsletter poprzez wpisanie adresu e-mail w formularzu na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Wpisany adres należy potwierdzić, klikając link w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia usługi. Newsletter jest wysyłany tylko i wyłącznie do tych Klientów, którzy potwierdzili chęć otrzymywania subskrypcji.
 4. Klient korzysta z usługi newsletter w sposób dobrowolny przez czas nieoznaczony.
 5. Newsletter jest usługą bezpłatną.
 6. Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie.
 7. Rezygnację można zgłosić w ustawieniach konta lub w wiadomości e-mail ksiegarnia@fert.krakow.pl W każdym e-mailu typu newsletter można poprzez kliknięcie w odpowiedni link usunąć swoje dane z bazy adresów zapisanych na Newsletter.

Kontakt

 1. W wypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności albo chęci dokonania wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia Klienci proszeni są o wysłanie odpowiedniej informacji:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ksiegarnia@fert.krakow.pl ,
  2. pisemnie na adres: Grażyna Górecka FERT, ul. Kazimierza Wielkiego 54A, 30-074 Kraków
  3. kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą: 12/294-73-99; +48 606 414 333.

Polityka dotycząca ciasteczek (cookies)

 1. Przez używanie stron Sklepu Internetowego Klient wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką dotyczącą ciasteczek.
 2. Pliki Cookies generowane przez Sklep nie zawierają żadnych danych osobowych ani nie przechowują informacji indywidualnych o Kliencie. Przechowywane w Plikach Cookies dane zawierają jedynie informację na temat wyświetlania elementów strony.
 3. Cookies w żaden sposób nie uszkadzają systemu w komputerze, a każda przeglądarka internetowa ma możliwość ich wyłączenia.
 4. Jeżeli Klient nie zgadza się na używanie przez Sklep Internetowy ciasteczek, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron Sklepu Internetowego.

Co to są ciasteczka?

 1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane w komputerze, tablecie lub smartphonie podczas odwiedzania różnych stron w Sklepie Internetowym.
 2. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas ważności ciasteczka (czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Zazwyczaj ciasteczka są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są indywidualne ustawienia i dzięki nim można się zalogować na indywidualne konto.
 4. Jeżeli Klient uważa, że obecność plików cookies narusza prywatność, w każdej chwili można je wyłączyć albo dla konkretnej witryny, albo w ogóle dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zdaje sobie sprawę, że ponosi odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych przez Klientów. Kwestie bezpieczeństwa traktuje niezwykle poważnie. Dlatego dokłada starań, aby chronić Sklep Internetowy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji.
 2. Administrator stosuje urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
 3. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce prywatności.

Zmiany obowiązującej Polityki prywatności

 1. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Zmiany będą miały miejsce w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych lub zmiany w technologii naszych systemów.

 

Przekierowanie do innych stron www

Sklep http://www.fert.krakow.pl/zawiera odnośniki do innych stron WWW. Klient każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityką Prywatności / Plików Cookies. Sklep http://www.fert.krakow.pl/ nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności / Plików Cookies obowiązujące na tych stronach.

 

obowiązuje od 25 maja 2018 r.