płyta CD ICCP 2 kwartał 2019 Informacyjny zestaw cen czynników produkcji budowlanej

  • szt.
  • 220,00 zł 176,00 zł / szt.

rabat -20%

ICCP CD - Informacyjny zestaw cen czynników produkcji budowlanej
2 kwartał 2019

Płyta CD ICCP zawiera:

  • ceny materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych
  • ceny najmu jednostek sprzętowych i koszty jednorazowe sprzętu
  • ceny pracy sprzętu
  • stawki robocizny kosztorysowej
  • ceny producentów i dostawców.

Publikacja służyć ma przede wszystkim:
- wykonawcom robót budowlanych, jako podstawa wyceny nakładów rzeczowych w kosztorysach ofertowych i powykonawczych, opracowanych metodą szczegółową, a także jako pomoc przy wyborze dostawców i usługodawców
- zamawiającym, względnie działającym na ich zlecenie biurom projektów za podstawę wyceny nakładów rzeczowych w kosztorysach inwestorskich zadań nie realizowanych ze środków publicznych,
- służbom inwestorskim za pomoc przy ocenie, uzgadnianiu lub weryfikacji kosztorysów przedkładanych przez wykonawców robót
- rzeczoznawcom różnych instytucji za pomoc przy szacowaniu kosztów robót budowlanych.


CD  ICCP składa się z dwóch części:


I. Ceny materiałów, najmu i pracy sprzętu, stawki kosztów jednorazowych sprzętu oraz kosztorysowe stawki robocizny z notowań rynkowych
II. Ceny materiałów konkretnych producentów

Część I ukazuje:
- średnie w skali kraju ceny materiałów z kosztami zakupu oraz średnie i minimalne ceny materiałów bez kosztów zakupu
- średnie oraz minimalne i maksymalne ceny pracy sprzętu zawierające przeciętne wartości kosztów jednorazowych oraz odrębnie ceny najmu i koszty jednorazowe sprzętu, bez narzutów kosztów pośrednich (Kp) i zysku (Z) wykonawców robót
- średnie oraz minimalne i maksymalne kosztorysowe stawki robocizny, bez narzutów kosztów pośrednich (Kp) i zysku (Z) występujące w obrocie, usługach i kalkulacji cen przedsiębiorstw wykonawczych
Ceny materiałów, pracy i najmu sprzętu oraz kosztów jednorazowych nie zawierają podatku VAT.


Część II zawiera wyciągi z aktualnych cenników producentów i ich przedstawicieli handlowych, przy czym ceny nie obejmują podatku VAT.


wydawca: Orgbud-Serwis Sp. z o.o.
wydanie/numer: 2
rok wydania: 2019
rodzaj nośnika: płyta CD
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik