Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 611
  • Producent: Wydawnictwo KaBe
  • Dostępność: jest na stanie

  • Historia ceny
  • Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 65,00 zł / szt.

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne.

Omówienie w sposób ogólny zagadnień dotyczących gospodarki wodnej i odprowadzania ścieków, a przede wszystkim omówienie rodzajów wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz stosowanych materiałów i technologii wykonywania tych instalacji stanowią treść tej książki.
Książka adresowana jest do wykonawców instalacji wodno-kanalizacyjnych. Może być także pomocna uczniom odpowiednich szkół zawodowych.


Spis treści

1. Woda w przyrodzie i sieciach wodociągowych
1.1. Źródła wody, jej obieg i znaczenie w przyrodzie
1.2. Jakość wód wprowadzanych do sieci wodociągowych
1.2.1. Wymagania stawiane wodzie użytkowej
1.2.2. Metody uzdatniania wody
1.3. Podstawowe definicje dotyczące zaopatrzenia w wodę

2. Sieć wodociągowa i jej systemy
2.1. Systemy sieci wodociągowej
2.2. Materiały do budowy sieci wodociągowej (wiadomości podstawowe)
2.3. Rury wodociągowe z tworzyw sztucznych
2.4. Uzbrojenie sieci wodociągowych (wiadomości podstawowe)
2.5. Pompy w urządzeniach wodociągowych
2.6. Podstawowe wymogi bhp przy układaniu przewodów wodociągowych

3. Wewnętrzne instalacje wodociągowe
3.1. Instalacje wodociągowe ? definicje
3.2. Normatywne wielkości zużycia wody
3.3. Podział wewnętrznych instalacji wodociągowych
3.4. Instalacje ciepłej wody
3.4.1. Rodzaje instalacji ciepłej wody
3.4.2. Urządzenia do przygotowania ciepłej wody
3.5. Armatura instalacji wodociągowych
3.6. Zabezpieczenie wody wodociągowej przed zanieczyszczeniem wtórnym wywołanym przepływem zwrotnym
3.7. Instalacje przeciwpożarowe
3.7.1. Bezpieczeństwo pożarowe
3.7.2. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne
3.7.3. Instalacje hydrantowe
3.7.4. Instalacje tryskaczowe i zraszaczowe
3.8. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji wodociągowych
3.9. Warunki techniczne wykonania wewnętrznych instalacji wodociągowych
3.10. Ogólne zasady prowadzenia przewodów
3.11. Ogólne zasady montażu armatury i urządzeń wodociągowych
3.12. Izolowanie instalacji
3.13. Badanie szczelności instalacji wodociągowych
3.14. Odbiór wewnętrznych instalacji wodociągowych
3.15. Podstawowe zasady użytkowania instalacji wodociągowych
3.16. Kontrole okresowe
3.17. Przeglądy robocze instalacji

4. Instalacje wodociągowe z miedzi
4.1. Właściwości miedzi i jej zastosowanie w instalacjach wodociągowych
4.2. Charakterystyka techniczna rur z miedzi wykorzystywanych w instalacjach wewnętrznych
4.2.1. Pakowanie i magazynowanie rur miedzianych
4.3. Charakterystyka techniczna łączników do rur miedzianych wykorzystywanych w instalacjach wewnętrznych
4.3.1. Pakowanie, przechowywanie i transport łączników do rur miedzianych
4.4. Rodzaje połączeń rurowych i ich stosowanie
4.5. Instrukcja przygotowania i montażu elementów instalacji miedzianych
4.6. Połączenia rur miedzianych
4.6.1. Lutowanie miękkie
4.6.2. Lutowanie twarde
4.6.3. Spawanie i zaprasowywanie
4.7. Gięcie rur miedzianych
4.8. Wytyczne montażu instalacji z rur miedzianych
4.9. Próba szczelności, płukanie instalacji i odbiór końcowy

5. Instalacje wodociągowe z polipropylenu
5.1. Systemy wodociągowe z polipropylenu (wiadomości ogólne)
5.2. Elementy systemu z polipropylenu
5.3. Kompensacja wydłużeń termicznych instalacji z polipropylenu (rozszerzalność liniowa przewodów)
5.4. Techniki łączenia systemów z polipropylenu ? zgrzewanie
5.4.1. Instrukcja zgrzewania rur z polipropylenu
5.4.2. Narzędzia ? przyrządy pomocnicze
5.5. Pozostałe techniki łączenia systemów z polipropylenu
5.6. Izolacje termiczne
5.7. Próba ciśnieniowa i odbiór instalacji
5.8. Magazynowanie i transport rur polipropylenowych
5.9. Zestawienie produktów

6. Instalacje wodociągowe z rur wielowarstwowych
6.1. Systemy wodociągowe z rur wielowarstwowych PE-AL-PE (wiadomości ogólne)
6.2. Elementy systemu PE-AL-PE
6.3. Narzędzia do montażu systemu KISAN
6.4. Instrukcja montażu połączeń systemu KISAN
6.4.1. Zasady i sposoby rozprowadzenia przewodów z rur KISAN
6.4.2. Prowadzenie i izolowanie cieplne przewodów
6.4.3. Kompensacja wydłużeń termicznych
6.4.4. Wymagania szczegółowe odnośnie instalowania przewodów z rur KISAN
6.5. Warunki odbioru instalacji z tworzyw sztucznych

7. Instalacje wodociągowe z rur stalowych KISTAL INOX
7.1. Wiadomości ogólne o systemie KISTAL INOX
7.2. Opis systemu
7.3. Sygnalizacja niezaprasowanych złączek
7.4. Zapewnienie warunków kompensacji przewodów
7.5. Mocowanie rur
7.6. Instrukcje dotyczące montażu instalacji
7.7. Badanie szczelności

8. Tradycyjne instalacje z rur stalowych ocynkowanych
8.1. Instalacje z rur stalowych ocynkowanych (wiadomości ogólne)
8.2. Charakterystyka rur stalowych ? zalety i wady
8.3. Sposoby łączenia rur stalowych
8.4. Zestawienie przykładowych produktów

9. Opomiarowanie zużycia wody
9.1. Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączeniach wodociągowych zgodnie z normą PN-91/M-54910
9.2. Podział wodomierzy
9.3. Studzienki wodomierzowe

10. Oznaczenia graficzne instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

11. Charakterystyka ścieków i metod ich oczyszczania
11.1. Podstawowe definicje z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
11.2. Charakterystyka ścieków
11.3. Metody oczyszczania ścieków
11.3.1. Metody mechaniczne oczyszczania ścieków
11.3.2. Metody biologiczne oczyszczania ścieków
11.3.3. Metody chemiczne oczyszczania ścieków
11.4. Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych

12. Rodzaje kanalizacji i warunki wykonywania sieci kanalizacyjnych
12.1. Kanalizacja ogólnospławna
12.2. Kanalizacja rozdzielcza
12.3. Materiały do wykonywania sieci kanalizacyjnych
12.4. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnych

13. Instalacje kanalizacyjne
13.1. Instalacje kanalizacyjne (wiadomości ogólne)
13.2. Systemy instalacji kanalizacyjnych
13.3. Uzbrojenie instalacji kanalizacyjnych
13.4. Lokalne urządzenia kanalizacyjne
13.5. Przybory sanitarne
13.5.1. Przybory sanitarne ? definicje
13.5.2. Montaż przyborów sanitarnych

14. Konserwacja instalacji i urządzeń kanalizacyjnych
14.1. Sprzęt stosowany do udrażniania instalacji i urządzeń kanalizacyjnych
14.2. Konserwacja kanałów

15. Kanalizacja wewnętrzna z PVC/PP
15.1. System kanalizacji wewnętrznej z PVC/PP
15.2. Charakterystyka techniczna rur i kształtek PVC/PP
15.3. Zestawienie produktów z PVC/PP
15.4. Instrukcja montażu kanalizacji wewnętrznej z PVC/PP

16. Kanalizacja niskoszumowa ? Wavin AS
16.1. System kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej Wavin AS
16.2. Charakterystyka systemu niskoszumowego
16.3. Transport i magazynowanie rur i kształtek Wavin AS
16.4. Instrukcja montażu elementów systemu niskoszumowego
16.5. Opaski termokurczliwe
16.5.1. Instrukcja montażu opasek termokurczliwych

17. Kanalizacja grawitacyjna ? HD-PE
17.1. System kanalizacji wewnętrznej z HD-PE
17.2. Instrukcja montażu elementów systemu HD-PE
17.2.1. Sposoby łączenia
17.2.2. Układanie i mocowanie przewodów z HD-PE

18. Kanalizacja grawitacyjna ? system żeliwny SMU
18.1. Podstawowe parametry i skład systemu SMU Saint Gobain
18.2. Układanie i mocowanie przewodów systemu SMU Saint Gobain

19. Instalacje rynnowe
19.1. Wiadomości ogólne
19.2. Nowoczesne systemy rynnowe
19.2.1. System rynnowy PVC-u
19.2.2. System rynnowy KANION STAL
19.3. Ciekawostki dotyczące systemów rynnowych
19.4. Odprowadzanie wód opadowych z systemów rynnowych
19.4.1. Opis systemów Wavin Q-Bic i Wavin Q-BB

20. Rozliczenia ilości odprowadzanych ścieków
20.1. Zasady określenia ilości odprowadzanych ścieków
20.2. Urządzenia pomiarowe ilości odprowadzanych ścieków ? ściekomierze
20.2.1. Podział ściekomierzy
20.2.2. Wspólne cechy rozliczeniowych urządzeń pomiarowych
20.2.3. Liczniki cieczy w przewodach otwartych
20.2.4. Ściekomierze mierzące pełnym przekrojem rurociągu
Literatura

 

wydawca: Wydawnictwo KABE
autor: Jan Guzik
rok wydania: 2014
ilośc stron: 354
format: A5
ISBN: 978-83-32760-96-1.
oprawa miękka