Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych. DWE

  • szt.
  • 44,00 zł 39,60 zł / szt.

rabat - 10%  do wyczerpania zapasów

Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych.

wydawca: DWE
autor: Czesław Machelski
rok wydania: 2008
ilość stron: 205
format: B5
ISBN: 978-83-7125-163-4.
okładka: miękka

Od Autora:
"Obiekty mostowe ze stalowych blach falistych dzięki wielu zaletom technologicznym są powszechnie stosowane w budownictwie komunikacyjnym. Doświadczenia w zakresie produkcji powłok mają ponadstuletnią tradycję, jednak problemy związane z projektowaniem, budową i utrzymaniem obiektów inżynierskich wymagają coraz doskonalszych rozwiązań. Przyczyną tego są zwiększane rozpiętości powłok i modyfikacje ich kształtu, a ich podstawą nowe wyniki badań obiektów gruntowo-powłokowych z fazy wznoszenia oraz wytężenia pod obciążeniem próbnym. To one wpływają na rozwój modeli numerycznych analizowanych konstrukcji.(...)
Trudną, złożoną tematykę modelowania obiektów gruntowo-powłokowych zilustrowano własnymi przykładami liczbowymi, które mogą mieć walory dydaktyczne i projektowe. Wyniki badań obiektów mogą służyć do interpretacji pracy konstrukcji w trakcie budowy i eksploatacji. Niniejsza książka jest drugim opracowaniem monograficznym w Polsce, dotyczącym konstrukcji gruntowo-powłokowych. Zamieszczono w niej wiele własnych wyników badań i analiz numerycznych, wskazujących na możliwe jeszcze obszary modyfikacji powłok, np. stosowanie podatnych podparć czy redukcję dodatkowych usztywnień. Obydwie publikacje książkowe na krajowym rynku wydawniczym nie wyczerpują, według autora, mało rozeznanej tematyki. W tej dziedzinie konieczne są dalsze badania, do czego zachęcam intrygującymi wynikami badań i obliczeń."


Spis treści:

1. Elementy konstrukcji mostu.
2. Deformacja powłoki w trakcie budowy.
3. Model obliczeniowy konstrukcji gruntowo-powłokowej.
4. Odkształcenie powloki pod obciążeniem jezdni.
5. Model obiektu mostowego.
6. Obliczanie sił w powłoce mostów skrzynkowych.