Nowy poradnik majstra budowlanego

  • szt.
  • 99,00 zł / szt.

Nowy poradnik majstra budowlanego.

W nowej edycji poradnika podano aktualną wiedzę techniczną niezbędną majstrom budowlanym. Uwzględniono najnowsze uregulowania prawne i normalizacyjne związane m.in. z dostosowywaniem budownictwa do wymagań obowiązujących w Unii Europejskiej.

W książce zawarto informacje dotyczące m.in.: procesu przygotowania produkcji budowlanej, organizacji i zagospodarowania placu budowy, materiałów budowlanych. Przedstawiono warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz omówiono poszczególne grupy robót budowlanych - od prac geodezyjnych i fundamentowych po wykończeniowe.


Spis treści:

- Rola majstra budowlanego
- Organizacja robót budowlanych
- Dokumentacja budowy
- Prace pomiarowe w budownictwie
- Roboty ziemne
- Fundamenty
- Rusztowania
- Drewno na budowie i deskowania
- Zbrojenie i betonowanie konstrukcji
- Montaż konstrukcji prefabrykowanych
- Montaż stalowych konstrukcji budowlanych
- Spoiwa budowlane
- Roboty murowe
- Roboty izolacyjne
- Stropy
- Dachy
- Ściany działowe
- Schody
- Lekkie ściany osłonowe
- Roboty dekarskie i blacharskie
- Roboty tynkowe i okładzinowe
- Dobór i montaż okien i drzwi
- Roboty szklarskie
- Malowanie i tapetowanie
- Konstruowanie i wykonywanie podłóg
- Instalacje sanitarne
- Instalacje elektryczne na placu budowy

wydawca: Arkady Sp.z o.o.
autor: red. Janusz Panas
rok wydania: 2012
ilość stron: 925
okładka: miękka
format: B5
ISBN: 978-83-213-4247-4