Dane osobowe - informacja RODO

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Administratorem danych osobowych jest firma:

Grażyna Górecka FERT, ul. Kazimierza Wielkiego 54A, 30-074 Kraków, NIP 6770073624, REGON 350651189, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

mailowo na adres: ksiegarnia@fert.krakow.pl

telefonicznie: 606 414 333

poprzez stronę www.fert.krakow.pl/ w zakładce Kontakt wysyłając formularz kontaktowy 

na adres korespondencyjny: Grażyna Górecka FERT ul.Kazimierza Wielkiego 54A 30-074 Kraków.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Co to jest RODO ?

25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Pełna nazwa RODO to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jaki jest cel zbierania danych osobowych ?

 1. Dane osobowe podane przez Klienta podczas rejestracji konta i/lub złożenia Zamówienia są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie Internetowym oraz w celu realizacji Zamówienia, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 2. Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone Zamówienie.
 3. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem internetowym przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do zapytania Klienta.
 4. Adres e-mail  podany przez Klienta w formularzu na stronie Sklepu Internetowego umożliwia zamówienie bezpłatnej usługi Newsletter. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, poprzez jednoznaczne działanie polegające na pozostawieniu adresu e-mail na formularzu do Newslettera.

Jakie dane osobowe przetwarzamy ?

Przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego, tj. złożenia i realizacji Zamówienia, rejestracji konta, dokonania płatności, zapisania się na newsletter. Podanie danych osobowych do celów marketingowych w wyniku udzielonej zgody jest dobrowolne.
 2. Pozyskujemy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, dokładny adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, dane Przedsiębiorcy, NIP, numer konta bankowego.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe (podstawa prawna przetwarzania) ?

Powyższe dane są niezbędne w naszej działalności gospodarczej do:

 1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (art.6 ust.1 b RODO) - realizacji Zamówień; zapewnienia jakości usług;
 2. realizacji obowiązków prawnych (art.6 ust.1 c RODO) - wystawiania i przechowywania faktur, rozpatrywania reklamacji, prowadzenia księgowości;
 3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art.6 ust.1 f RODO) - dochodzenia roszczeń, odpowiedzi na Państwa zapytania, uwagi, wsparcia obsługi;
 4. realizacji Newslettera - w przypadku, gdy zostawiłaś/eś nam do tego celu adres e-mail (art.6 ust.1 a RODO).

Możemy przetwarzać Państwa dane również w innych celach np.: marketingu własnych produktów - jest on możliwy tylko po uzyskaniu ZGODY Klienta. Taka zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

Przetwarzanie w związku z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów oraz na podstawie otrzymanej zgody może być wykonywane w sposób zautomatyzowany, pozwalający na prognozowanie preferencji (np. co do oferty). Takie działanie nazywane jest profilowaniem. Celem profilowania jest lepsze dobranie dla Państwa materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów, usług i wydarzeń. Dzięki profilowaniu prawdopodobnie można otrzymywać mniej informacji, ale lepiej dopasowanych do preferencji klienta.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe ?

Dane osobowe będą przechowywane w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych wynikających z przepisów prawa (w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych np. faktur dotyczących umowy/zamówienia; nie dłużej niż 6 lat od przekazania danych) lub do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia (nie dłużej niż 3 lata od przekazania danych).

Dane osobowe związane z rejestracją i korzystaniem z serwisu będziemy przechowywać przez czas istnienia Państwa konta w serwisie, czyli czas wykonywania usług elektronicznych.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody ? masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem i od momentu wycofania zgody dane nie będą przetwarzane.

Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych ?

Dostęp do danych osobowych mogą mieć ? w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania obowiązków pracowniczych lub zleconych usług:

 • upoważnieni pracownicy administratora danych;
 • podmioty współpracujące na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania:
  • operatorzy pocztowi lub przewoźnicy w celu dostarczenia Zamówień (zgodnie z wyborem Klienta Sklepu: Poczta Polska, InPost, firmy kurierskie, punkty odbioru Orlen, Kiosk RUCH-u)
  • podmioty świadczące usługi informatyczne, kadrowo-księgowe, prawne
 • podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

Nie udostępniamy wyżej wskazanych informacji (danych teleadresowych oraz adresów mailowych, numerów telefonów Klientów) nikomu poza podmiotami/osobami upoważnionymi do realizacji wymienionych celów.

Nie przekazujemy danych do odbiorców w państwach trzecich, Jeżeli w przyszłości taki transfer danych będzie miał miejsce, poinformujemy o tym w niniejszej informacji, jak również zapewnimy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone.

Czy mają Państwo dostęp do swoich danych ?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do sprostowania danych ? czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub
  zdezaktualizowały się;
 • prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych (?prawo do bycia zapomnianym?) ? czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych ? czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania;
 • prawo dostępu do danych ? czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych
  oraz kopii danych;
 • prawo do przenoszenia danych ? czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania
  innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe;
 • prawo do wycofania zgody ? mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem wybranego sposobu kontaktu:

mailowo na adres: ksiegarnia@fert.krakow.pl

telefonicznie: 606 414 333

poprzez stronę www.fert.krakow.pl w zakładce Kontakt wysyłając formularz kontaktowy 

na adres korespondencyjny: Grażyna Górecka FERT ul.Kazimierza Wielkiego 54A 30-074 Kraków.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.