Sekocenbud BRI Biuletyn cen robót instalacyjnych 1 kwartał 2024 zeszyt 7/2024

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 2006
 • Producent: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
 • Dostępność: jest na stanie

 • Historia ceny
  Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 59,00 zł brutto
 • Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 66,00 zł / szt.

 

Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI 1 kwartał 2024
zeszyt 7/2024

Zeszyt składa się następujących części:

2.0. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
3.0. Wykonywanie instalacji sanitarnych

Ceny jednostkowe robót znajdujących się w Biuletynie BRI publikowane są w podziale na ceny minimalne, średnie i maksymalne. Dodatkowo podawana jest informacja o wartości materiałów (z kosztami zakupu) w średniej cenie jednostkowej roboty.

W biuletynie publikowane są syntetyczne współczynniki regionalne zmian cen, które można stosować do średnich cen jednostkowych robót.

 Ceny robót obliczone są na podstawie następujących założeń metodycznych:

 1. Ceny jednostkowe robót skalkulowano według zasad kalkulacji szczegółowej.
 2. Nakłady rzeczowe materiałów, robocizny i pracy sprzętu przyjęto z KNR, ZKNR i KNNR, zaktualizowanych na dzień wydania tego biuletynu cen.
 3. Symbolika, jednostki miary i nazewnictwo w każdej pozycji robót - odpowiednio do właściwych tabel poszczególnych katalogów nakładów (KNR, ZKNR i KNNR).
 4. Symbol klasyfikacyjny roboty podany w każdej tablicy cenowej, uwzględnia numerację rozdziału, tablicy i kolumny właściwego KNR, ZKNR lub KNNR.
 5. W kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych robót przyjęto rynkowe stawki robocizny, rynkowe ceny materiałów i usług sprzętowych oraz rynkowe narzuty kosztów pośrednich i zysku podane w ?Informacjach o cenach czynników produkcji".


Informacje zawarte w wydawnictwie BRI służą do sporządzania kosztorysów metodą uproszczoną, rozliczania wykonanych robót, analizy porównawczej skalkulowanych cen jednostkowych z cenami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi w skali kraju oraz waloryzacji cen robót i szacowania wartości obiektów w podejściu kosztowym.


wydawca: OWEOB Promocja Sp. z o.o.
rok wydania: 2024 r.
ilość stron: 140
format: A5
ISSN: 1231-2517
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik