Obliczanie powierzchni i kubatur budynku wg PN-ISO 9836:2022-07. Komentarze i przykłady obliczania

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 2000
 • Producent: POLCEN Sp.z o.o.
 • Dostępność: jest na stanie

 • Historia ceny
 • Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 137,00 zł / szt.

Stan prawny na dzień 15 kwietnia 2023 r.

Obliczanie powierzchni i kubatur budynku wg PN-ISO 9836:2022-07. Komentarze i przykłady obliczania

Stan prawny na dzień 15 kwietnia 2023 r.

W poradniku ujęto kompleksowo problemy związane z zasadami pomiaru i obliczania powierzchni użytkowych lokali oraz kubatury budynków lub ich części, które stanowią m.in. podstawę do sporządzania projektów budowlanych, kosztorysów, a także do przygotowywania dokumentacji techniczno-budowlanej budynków remontowanych lub przebudowywanych.

W wydaniu tym przedstawiono zmiany wynikające przede wszystkim z wprowadzenia znowelizowanej wersji normy PN-ISO 9836:2022-07 oraz zaktualizowania powołań na obowiązujące przepisy prawne.

Zachowano dotychczasowy podział publikacji na dwie części.

Przedmiotem pierwszej części są różnego rodzaju powierzchnie, występujące w normach PN-B-02365:1970 i PN-ISO 9836:2022-07, wraz z zasadami ich obliczania.

W drugiej części podano szczegółowe zasady obliczania kubatury budynku lub jego wydzielonej części.

Publikację uzupełniono zestawem najczęściej zadawanych autorom pytań związanych z obliczaniem powierzchni wraz ze stosownymi odpowiedziami.

Książka zawiera:

 • 51 rysunków
 • 3 fotografie
 • 19 tablic
 • 27 przykładów obliczeń
 • komentarze

Treść publikacji może służyć rzeczoznawcom majątkowym i notariuszom przy opracowywaniu operatów szacunkowych budynków, zawieraniu umów kupna-sprzedaży oraz zakładaniu ksiąg wieczystych. Może być również wykorzystywana przez uczestników procesów sądowych w podejmowaniu właściwych rozstrzygnięć w spornych sprawach finansowo-prawno-budowlanych.

spis treści w załączniku poniżej


wydawca: POLCEN Sp.z o.o.
autor: Andrzej Pogorzelski, Jan Sieczkowski
rok wydania: 2023
format: B5
ilość stron: 258
ISBN: 978-83-64795-77-0
oprawa miękka