Elektropatologia porażeń prądem elektrycznym oraz bezpieczeństwo przy urządzeniach elektrycznych.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1252
  • Producent: Grupa MEDIUM
  • Dostępność: jest na stanie

  • Historia ceny
  • Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 38,00 zł 29,00 zł / szt.

Elektropatologia porażeń prądem elektrycznym oraz bezpieczeństwo przy urządzeniach elektrycznych.

Zeszyty dla elektryków - nr 12

fragment Wprowadzenia:

"W książce przedstawiono rozwój historyczny badań poznawczych nad zagadnieniami działania elektryczności na człowieka i zwierzęta. Omówiono kolejne etapy poznawcze dla ustalania wartości modelowych impedancji ciała człowieka oraz charakterystyk prądowo-czasowych skutków rażenia prądem elektrycznym. Przybliżono również poznanie oddziaływania pola elektromagnetycznego na organizmy żywe. W drugiej połowie XX wieku nastąpiło wykorzystanie elektryczności w terapii oraz diagnostyce medycznej, co omawia ostatni rozdział książki.

Książka przeznaczona jest dla elektryków, a także dla lekarzy, którzy interesują się zagadnieniem rażenia prądem elektrycznym oraz jego oddziaływaniem na człowieka. Może być przydatna terapeutom stosującym w swoich zabiegach prąd elektryczny, jak i projektantom elektrycznego sprzętu terapeutycznego oraz diagnostycznego..."

Spis treści:
Wprowadzenie / 5

1. Historia rozwoju elektropatofizjologii / 6
1.1.    Poznanie wpływu prądu elektrycznego na człowieka / 6
1.2.    Badania oddziaływania pól elektromagnetycznych / 14

2. Właściwości elektryczne ciała człowieka / 16
2.1.    Impedancja ciała człowieka / 16
2.2.    Właściwości elektryczne skóry człowieka i jej reaktancja / 21
2.3.    Wpływ napięcia rażeniowego na wartość impedancji i rezystancji ciała / 24
2.4.    Wpływ częstotliwości prądu rażeniowego na wartość impedancji ciała / 26
2.5.    Czynniki fizjologiczne wpływające na impedancję ciała człowieka / 28
2.6.    Metoda badań impedancji ciała człowieka / 28

3. Wpływ środowiska na impedancję ciała człowieka / 30
3.1.    Czynniki środowiska zewnętrznego wpływające na elektrofizjologię ciała / 30
3.2.    Klimat środowiska i jego wpływ na impedancję ciała człowieka / 32
3.3.    Wpływ klimatu środowiska na rezystancję ciała / 35
3.4.    Reaktancja ciała i argument .. impedancji ciała człowieka / 38
3.5.    Wpływ wysiłku pracy i warunków klimatycznych na impedancję ciała / 40
3.6.    Wpływ hałasu środowiska na impedancję ciała człowieka / 42
3.7.    Wpływ bodźców optycznych na impedancję ciała człowieka / 45

4. Rażenie prądem elektrycznym / 47
4.1.    Zagadnienia podstawowe / 47
4.2.    Droga przepływu prądu rażeniowego w ciele człowieka / 47
4.3.    Skutki działania prądu rażeniowego w organizmie człowieka / 48
4.4.    Elektrofizjologia migotania komór serca / 52
4.5.    Skutki rażenia człowieka powodowane prądem stałym / 54
4.6.    Porażenia prądem elektrycznym układu nerwowego / 56
4.7.    Skutki rażenia człowieka prądem o częstotliwości większej od 50 Hz / 57
4.8.    Skutki rażenia człowieka prądem impulsowym / 60
4.9.    Rażenie elektryczne zwierząt hodowlanych i leśnych / 62

5. Wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe / 66
5.1.    Emisja pól elektromagnetycznych / 66
5.2.     Źródła pól elektromagnetycznych w przemyśle i środowisku człowieka / 68
5.3.     Biologiczne efekty oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizmy żywe / 71
5.4.     Ryzyko zdrowotne oddziaływania pól elektromagnetycznych na człowieka / 74
5.5.     Normy prawne w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych / 75
5.6.     Ekrany i ograniczenia przed emisją pól elektromagnetycznych / 78

6. Zagrożenie człowieka elektrycznością statyczną i piorunami / 80
6.1.     Elektryczność statyczna i jej powstawanie / 80
6.2.     Zagrożenie człowieka elektrycznością statyczną / 81
6.3.     Wyładowania atmosferyczne i ich występowanie / 82
6.4.     Zagrożenie porażenia ludzi od uderzenia pioruna / 84
6.5.     Zasady zachowania ostrożności przed rażeniem piorunem / 87

7. Elektrotermiczne oparzenia ciała / 89
7.1.    Oparzenia spowodowane przepływem prądu w ciele człowieka / 89
7.2.     Łuk elektryczny i skutki jego działanie na ciało człowieka / 90
7.3.     Patologiczne zmiany w oparzonej skórze / 91
7.4.     Wstrząs oparzeniowy / 95
7.5.     Urazy narządu wzroku / 95

8. Wypadki porażeń prądem elektrycznym / 96
8.1.     Przyczyny powstawania urazów elektrycznych / 96
8.2.     Statystyka wypadków porażenia prądem elektrycznym / 97
8.3.     Wypadki elektryczne spowodowane przez czynnik ludzki / 99

9. Zasady postępowania resuscytacyjnego w wypadkach elektrycznych / 101
9.1.     Pierwsza pomoc w wypadkach porażeń prądem / 101
9.2.     Resuscytacja oddychania / 102
9.3.     Resuscytacja krążenia / 103

10. Ochrona przed porażeniem elektrycznym przy napięciu Un ? 1 kV / 104
10.1.  Techniczne środki ochrony przeciwporażeniowej / 104
10.2.  Organizacja i wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych / 106

11. Elektryczność w terapii i diagnostyce medycznej / 109
11.1. Pierwsze terapie prądem elektrycznym / 109
11.2. Elektrofizjologia i elektrostymulacja serca / 112
11.3. Elektrostymulacja w psychiatrii / 113
11.4. Elektroterapie prądami o wysokiej częstotliwości / 114
11.5. Pole magnetyczne w terapii medycznej / 114

Literatura / 117


wydawca: Grupa MEDIUM
autor: Stefan Gierlotka
rok wydania: 2015, wydanie I
ilość stron: 118
format: B5
ISBN: 978-83-64094-43-9.
oprawa: miękka