Sekocenbud BRE 1 kwartał 2023; zeszyt 8/2023. Biuletyn cen robót elektrycznych

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 1024
 • Producent: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
 • Dostępność: jest na stanie

 • Historia ceny
  Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 25,50 zł brutto
 • Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 59,00 zł 43,10 zł / szt.

rabat - 10%

Biuletyn cen robót elektrycznych BRE 1 kwartał 2023
zeszyt nr 8/2023

Zeszyt składa się następujących części:

2.0. Roboty budowlane w zakresie sieci energetycznych
3.0. Roboty instalacyjne elektryczne w budynkach

Ceny jednostkowe robót ujętych w Biuletynie cen robót elektrycznych BRE publikowane są w podziale na ceny minimalne, średnie i maksymalne. Dodatkowo podawana jest informacja o wartości materiałów (z kosztami zakupu) w średniej cenie jednostkowej roboty.

W biuletynie publikowane są syntetyczne współczynniki regionalne zmian cen, które można stosować do średnich cen jednostkowych robót.

Ceny robót obliczone są na podstawie następujących założeń metodycznych:

 1. Ceny jednostkowe robót skalkulowano według zasad kalkulacji szczegółowej.
 2. Nakłady rzeczowe materiałów, robocizny i pracy sprzętu przyjęto z KNR, ZKNR i KNNR, zaktualizowanych na dzień wydania tego biuletynu cen.
 3. Symbolika, jednostki miary i nazewnictwo w każdej pozycji robót - odpowiednio do właściwych tabel poszczególnych katalogów nakładów (KNR, ZKNR i KNNR).
 4. Symbol klasyfikacyjny roboty podany w każdej tablicy cenowej, uwzględnia numerację rozdziału, tablicy i kolumny właściwego KNR, ZKNR lub KNNR.
 5. W kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych robót przyjęto rynkowe stawki robocizny, rynkowe ceny materiałów i usług sprzętowych oraz rynkowe narzuty kosztów pośrednich i zysku podane w „Informacjach o cenach czynników produkcji".

 

 

 

 


wydawca: OWEOB Promocja Sp. z o.o.
rok wydania: 2023 r.
ilość stron: 132
format: A5
ISSN: 1231-2517
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik