Sekocenbud BCA Biuletyn cen asortymentów robót 3 kwartał 2021; zeszyt 47/2021

  • szt.
  • 58,00 zł 52,80 zł / szt.

Biuletyn Cen Asortymentów Robót - BCA 3 kwartał 2021 zeszyt 47/2021

Wydawnictwo Biuletyn cen asortymentów robót BCA zawiera jednostkowe ceny robót na wyższym poziomie agregacji - roboty scalone.

Informacje zawarte w wydawnictwie BCA służą do sporządzania kosztorysów metodą uproszczoną oraz do rozliczeń robót budowlanych.
Są stosowane do opracowywania i rozliczania wniosków o dotacje (w tym - ze środków UE), waloryzacji wynagrodzeń kontraktowych, itp.


zeszyt składa się z 4 rozdziałów:


Rozdział A - Jednostkowe ceny asortymentów robót zagregowanych - budowlanych
Rozdział B - Jednostkowe ceny asortymentów robót zagregowanych - elektrycznych
Rozdział C - Jednostkowe ceny asortymentów robót zagregowanych - instalacyjnych
Rozdział D - Jednostkowe ceny asortymentów robót zagregowanych - inżynieryjnych


Zawiera ceny asortymentów robót (o wysokim poziomie scalenia) budowlanych inwestycyjnych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz ziemnych i inżynieryjnych. Można w nim znaleźć wiele robót dla nowych technologii, dla których brak jest publikowanych normatywów.
Ceny jednostkowe asortymentów robót mogą mieć zastosowanie przy: sporządzaniu metodą uproszczoną: kosztorysów inwestorskich i ofertowych; szacowaniu wartości obiektów przez rzeczoznawców majątkowych w podejściu kosztowym w zakresie robót ujętych w biuletynie; analizie i porównaniu cen jednostkowych skalkulowanych przez wykonawców robót z cenami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi w skali kraju; waloryzacji cen robót.

 

 


wydawca: OWEOB Promocja Sp. z o.o.
rok wydania: 2021 r.
ilość stron: 114
format: A5
ISSN: 1231-2517

częstotliwość ukazywania się: kwartalnik