Betonowanie i pielęgnacja betonu. Podręcznik do nauki zawodu. M.Kozłowski. WSiP

  • szt.
  • 29,00 zł / szt.
  • Niedostępny

Technik budownictwa. Betoniarz-zbrojarz. Reforma 2012.

Betonowanie i pielęgnacja betonu. Podręcznik do nauki zawodu.

wydawca: WSiP Sp.z o.o.
autor: Mirosław Kozłowski.
rok wydania: 2013
ilość stron: 166
format: B5
ISBN: 978-83-02-13627-6

typ szkoły: technikum, zasadnicza szkoła zawodowa

Podręcznik do nauczania w zawodzie technik  budownictwa realizujący treści z zakresu kwalifikacji B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich – B.16.4. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja świeżego betonu.
W książce omówiono m.in. rodzaje deskowań, sposoby zagęszczania mieszanki betonowej, metody przyspieszania dojrzewania świeżego betonu, sposoby pielęgnacji świeżego betonu, obmiar robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu.
Zaprezentowano ogólne zasady kontroli jakości mieszanki betonowej i betonu.
Na końcu rozdziałów i działów znajdują się pytania, dzięki czemu uczeń może sprawdzić nabyte wiadomości.

Spis treści:

1. Wprowadzenie.
2. Przedmiar oraz kalkulacja kosztów robót betonowych.
3. Deskowania.
4. Transport mieszanki betonowej.
5. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej.
6. Pielęgnacja i dojrzewanie betonu.
7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót betonowych.
8. Naprawy i wzmocnienia konstrukcji z betonu.
9. Wykonywanie drobnowymiarowych wyrobów z zapraw i mieszanek betonowych.
10. Obmiar i rozliczanie wykonanych robót.