KNR 9-12 Izolacje cieplne, akustyczne i ogniochronne - PAROC.

  • szt.
  • 29,50 zł / szt.

Katalog Nakładów Rzeczowych

KNR 9-12 Izolacje cieplne, akustyczne i ogniochronne - PAROC.
Katalog Nakładów Rzeczowych

wydawca: Orgbud-Serwis Sp.z o.o.
rok wydania: 2010 r.
ilość stron: 23
format: 23,5 x 16,5 cm
ISBN: 978-83-86416-12-7.
okładka miękka

KNR zawiera normy nakładów rzeczowych na wykonanie robót izolacji cieplnej, akustycznej oraz przeciwpożarowej, z wykorzystaniem produktów z wełny mineralnej firmy PAROC.
Katalog stanowi podstawę do sporządzania kosztorysów na roboty budowlane oraz może być wykorzystywany do planowania, limitowania, rozliczania i kontroli zużycia czynników produkcji budowlanej.


Spis treści:

- Część ogólna
- Założenia ogólne

Rozdział 01. Izolacje cieplne fundamentów i podłóg na gruncie
Tablica 0101 Izolacje cieplne ścian fundamentowych oraz podłóg na gruncie, wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC GRS 20

Rozdział 02. Izolacje cieplne ścian zewnętrznych
Tablica 0201 Izolacje cieplne ścian zewnętrznych budynków jednokondygnacyjnych, wykonywane metodą lekką mokrą płytami z wełny mineralnej PAROC FAS 4, PAROC FAB 3, PAROC FAL 1, PAROC CGL 1
Tablica 0202 Izolacje cieplne ścian zewnętrznych budynków wielokondygnacyjnych, wykonywane metodą lekką mokrą płytami z wełny mineralnej PAROC FAS 4, PAROC FAB 3, PAROC FAL 1, PAROC CGL 1
Tablica 0203 Izolacje cieplne ścian zewnętrznych budynków jednokondygnacyjnych, wykonywane metodą lekką suchą płytami z wełny mineralnej PAROC WAS 25t, PAROC WAS 35, PAROC WAS 50, PAROC WAS 50t
Tablica 0204 Izolacje cieplne ścian zewnętrznych budynków wielokondygnacyjnych, wykonywane metodą lekką suchą płytami z wełny mineralnej PAROC WAS 25t, PAROC WAS 35, PAROC WAS 50, PAROC WAS 50t
Tablica 0205 Izolacje cieplne ścian zewnętrznych budynków w konstrukcji szkieletowej, wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC WAS 50

Rozdział 03. Izolacje cieplne i akustyczne stropów, poddaszy i dachów płaskich
Tablica 0301 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1
Tablica 0302 Izolacje cieplne dachów płaskich, wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC ROB 60, PAROC ROB 60t, PAROC ROB 80, PAROC ROB 80t, PAROC ROS 30, PAROC ROS 30g, PAROC ROS 40 oraz PAROC ROS 50
Tablica 0303 Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej PAROC GRAN

Rozdział 04. Izolacje ognioochronne konstrukcji stalowych
Tablica 0401 Izolacje ognioochronne słupów i belek stalowych, wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC FPS 14.