Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych + płyta CD z programem

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 114
 • Producent: POLCEN Sp.z o.o.
 • Dostępność: jest na stanie
  Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 69,00 zł / szt.

Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych + płyta CD z programem
Poradnik.

Poradnik do kosztorysowania wskazuje nie tylko, jakie podstawy normatywne należy zastosować, ale również podaje praktyczne przykłady sporządzenia indywidualnych nakładów rzeczowych (tzw. zakładowych katalogów). Zawiera także metody i podstawy opracowania kosztorysów oraz dokumentacji kosztorysowych obiektów i robót.
W poradniku omówiono również technikę normowania pracy ludzi, maszyn i zużycia materiałów. Przedstawiono zasady wykonywania przedmiarów i obmiarów robót z uwzględnieniem zasad kosztorysowania. Szczególną uwagę zwrócono na metody kosztorysowania przy użyciu technik wspomagania komputerowego. Załączono również przykłady kosztorysów inwestorskich, ofertowych i powykonawczych. W poradniku dokładnie omówiono zarówno metodę wskaźnikową, jak również szczegółową sporządzania kosztorysów. Umożliwiają one określenie całości kosztów robot budowlanych.

W poradniku dodano nowy temat kosztorysowania w zamówieniach publicznych oraz rozwinięto i wzbogacono rozdział poświęcony przedmiarowi robót, a także zaktualizowano wycenę prac projektowych oraz wykaz Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). Wciąż bardzo istotnym tematem jest rozdział poświęcony technikom komputerowym, a mianowicie komputerowe wspomaganie kosztorysowania.

Spis treści:

1. Kalkulacje ceny kosztorysowej obiektów i robót budowlanych.
2. Kalkulacja indywidualna kosztorysowych norm nakładów rzeczowych.
3. Przedmiarowanie i obmiarowanie robót.
4. Kosztorysowanie w zamówieniach publicznych.
5. Normowanie pracy w budownictwie.
6. Komputerowe wspomaganie kosztorysowania.
7. Podstawy sporządzania i odczytu dokumentacji wz wykorzystaniem systemów CAD.
8. Środowiskowe Zasady wycen Prac Projektowych.

szczegółowy spis treści w załączniku poniżej

Załączniki:

1. Wykaz KNR
2. Przykładowy kosztorys inwestorski
3. Akty prawne:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

ZAWARTOŚĆ PŁYTY CD
PROGRAM PRZEZNACZONY DLA STUDENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI I UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH O PROFILU BUDOWLANYM. UMOŻLIWIA POZNANIE ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z KOSZTORYSOWANIEM ORAZ TWORZENIE KOSZTORYSÓW W ZAKRESIE WYMAGANYM PRZEZ PROGRAMY NAUCZANIA. MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY W PRACOWNIACH LABORATORYJNYCH ORAZ NA PRYWATNYCH KOMPUTERACH

 • MOŻLIWOŚCI EDYCJI STUDENCKIEJ PROGRAMU RODOS:
  TWORZENIE KOSZTORYSÓW METODĄ SZCZEGÓŁOWĄ I UPROSZCZONĄ
  ZAPISYWANIE I DRUKOWANIE KOSZTORYSÓW
  TWORZENIE WIELOPOZIOMOWEJ STRUKTURY ELEMENTÓW
  TWORZENIE CENNIKÓW
  LICZENIE RUSZTOWAŃ
  KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH:
  KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH: KNR 2-01 I 2-02
  INFORMATOR CENOWY EURO-MS - 2 PÓŁROCZE 2007 R.
 • PO ZAREJESTROWANIU PROGRAM MOŻNA UZUPEŁNIĆ O:
  DODATKOWE KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH
  EKSPORT KOSZTORYSÓW DO PROGRAMÓW DO HARMONOGRAMOWANIA
  ZAPIS WYDRUKÓW W FORMACIE XLS
 • NA PŁYCIE CD-ROM ZNAJDĄ PAŃSTWO RÓWNIEŻ:
  OSIEM MAP MYŚLI OPISUJĄCYCH ZAWARTOŚĆ SKRYPTU,
  WERSJĘ DEMONSTRACYJNĄ PROGRAMU DO HARMONOGRAMOWANIA PLANISTA,
  FREEMIND - OPROGRAMOWANIE DO TWORZENIA MAP MYŚLI,
  QPRINTER - PROGRAM DO TWORZENIA PLIKÓW PDF Z WYDRUKÓW.
wydawca: Polcen Sp.z o.o.
autor: Albina Kacprzyk
rok wydania: 2010

wyd. 2 zaktualizowane i uzupełnione
ilość stron: 284
format: B5
ISBN: 978-83-89234-87-2.