Metodyka i zasady modelowania odwodnień terenów zurbanizowanych.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1672
  • Dostępność: jest na stanie

  • Historia ceny
  • Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 28,00 zł / szt.

Metodyka i zasady modelowania odwodnień terenów zurbanizowanych.

Obserwowane zmiany klimatu wymuszają konieczność badania niezawodności działania systemów kanalizacyjnych, zwłaszcza w przyszłości. Podstawy metodyczne i zasady modelowania hydrodynamicznego zjawisk opad–odpływ w zlewniach miejskich są wciąż doskonalone.

Sformułowane w monografii wytyczne dotyczą w szczególności: kryteriów wyboru referencyjnych zlewni deszczowych do badań symulacyjnych, tworzenia miarodajnych baz danych o opadach i strumieniach ścieków, identyfikacji parametrów hydrologicznych i hydraulicznych skanalizowanych zlewni miejskich, kalibracji modeli hydrodynamicznych wraz z weryfikacją metod określania szerokości hydraulicznej podzlewni cząstkowych, analizy niestacjonarności czasoprzestrzennej opadów, walidacji modeli hydrodynamicznych z uwzględnieniem dynamiki zmian intensywności opadów w czasie, metod i wskaźników statystycznych do oceny jakościowej modeli oraz kryteriów do oceny ilościowej – dokładności modeli – dla mierzonych i symulowanych wielkości (Q, V).

Spis treści:

1. Wprowadzenie.

2. Podstawy modelowania systemów odwodnień terenów zurbanizowanych.

3. Budowa modelu hydrodynamicznego skanalizowanej zlewni miejskiej.

4. Kalibracja modelu hydrodynamicznego skanalizowanej zlewni miejskiej.

5. Walidacja modelu hydrodynamicznego skanalizowanej zlewni miejskiej.

6. Podsumowanie wyników badań i wnioski ogólne.

wydawca: Oficyna Wyd.Politechniki Wrocławskiej
autor: Monika Nowakowska, Andrzej Kotowski
rok wydania: 2017
ilość stron: 120
format: 16,5 x 23,8 cm
ISBN: 978-83-7493-971-3.

okładka: miękka