Odzysk ciepła odpadowego w instalacjach i systemach kanalizacyjnych.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 554
  • Producent: Wydawnictwo KaBe
  • Dostępność: jest na stanie

  • Historia ceny
  • Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 52,00 zł / szt.

Odzysk ciepła odpadowego w instalacjach i systemach kanalizacyjnych.

wydawca: Wydawnictwo KABE
autor: Anna Kaczkowska
rok wydania: 2013
ilość stron: 172
format B5
ISBN:

W książce opisano możliwości i sposoby odzysku ciepła odpadowego ze ścieków w instalacjach i systemach kanalizacyjnych. Przedstwiono także zagadnienia finansowe stosowania systemów odzysku ciepła w budownictwie mieszkaniowym.
Adresatami książki są projektanci, eksploatorzy instalacji i sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków, jak również osoby zainteresowane problematyką energetyczną – ekologiczną z racji wykonywania obowiązków zawodowych, bądź z racji szczególnych zainteresowań.
Książka może też być przydatna studentom kierunków technicznych.

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Sytuacja energetyczna w Polsce i na świecie
3. Możliwości wykorzystania ciepła odpadowego ze ścieków
3.1. Wprowadzenie
3.2. Możliwości odzysku ciepła w instalacjach kanalizacyjnych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
3.3 Możliwości odzysku ciepła w przemysłowych instalacjach kanalizacyjnych
3.4. Możliwości odzysku ciepła w sieciach kanalizacyjnych i na oczyszczalniach ścieków
4. Odzysk ciepła odpadowego ze ścieków w instalacjach kanalizacyjnych
4.1. Wykorzystanie wymienników ciepła Drain Water Heat Recovery
4.1.1. Podział wymienników ciepła
4.1.2. Spiralne wymienniki pionowe
4.1.3. Wymienniki typu „rura w rurze”
4.1.4. Wymienniki poziome i wymienniki wbudowane w prysznic
4.1.5. Wymienniki z retencją wody i ścieków
4.1.6. Odzysk ciepła w instalacjach kanalizacyjnych z wykorzystaniem rur cieplnych
4.2. Konfiguracja systemu odzysku ciepła z wymiennikiem przeciwprądowym współdziałającym z podgrzewaczem c.w.u.
4.3. Wybór wymiennika ciepła
4.4. Wykorzystanie pomp ciepła w instalacjach kanalizacyjnych
4.5. Opłacalność odzysku ciepła ze ścieków bytowo-gospodarczych w obiektach mieszkalnych
4.6. Wykorzystanie energii odpadowej ze ścieków w kanalizacyjnych instalacjach przemysłowych
5. Analiza finansowa zastosowania systemu odzysku ciepła ze ścieków szarych odprowadzanych z prysznica w jednorodzinnym budynku mieszkalnym
5.1. Obliczeniowy model finansowy wspomagający podejmowanie decyzji
5.1.1. Opis modelu obliczeniowego
5.1.2. Założenia do modelu obliczeniowego
5.1.3. Zmienne wyjściowe modelu obliczeniowego
5.2. Przypadek studyjny
5.2.1. Opis przypadku
5.2.2. Ocena efektywności finansowej inwestycji
5.2.3. Ocena wrażliwości inwestycji
6. Odzysk ciepła odpadowego na etapie transportu ścieków sieciami kanalizacyjnymi
6.1. Odzysk ciepła ze ścieków nieoczyszczonych
6.2. Pośrednia metoda odzysku ciepła odpadowego
6.3. Bezpośrednia metoda odzysku ciepła odpadowego
6.4. Wykorzystanie dodatkowych wymienników ciepła
6.4.1. Rodzaje stosowanych wymienników ciepła
6.4.2. Wymienniki instalowane w przewodzie kanalizacyjnym
6.4.3. Wymienniki instalowane poza kolektorem kanalizacyjnym
6.5. Referencyjne instalacje do odzysku ciepła w kolektorach kanalizacyjnych
6.5.1. Instalacja w Paryżu
6.5.2. Instalacje w Oslo
6.5.3. Instalacja w Hamburgu
6.5.4. Instalacja w Winterthur
7. Odzysk ciepła odpadowego ze ścieków na oczyszczalniach oraz w trakcie ich transportu do odbiornika
7.1. Odzysk ciepła ze ścieków w trakcie procesów ich oczyszczania
7.2. Odzysk ciepła ze ścieków oczyszczonych
7.3. Referencyjne instalacje do odzysku ciepła ze ścieków na oczyszczalniach oraz w trakcie ich transportu do odbiornika na świecie
7.3.1. Instalacja w Helsinkach
7.3.2. Instalacja w Turku
7.3.3. Instalacja w Harbin
7.3.4. Instalacja w Kelowna
7.4. Referencyjne instalacje do odzysku ciepła ze ścieków na oczyszczalniach ścieków w Polsce
7.4.1. Instalacja w Żywcu
7.4.2. Instalacja w Komorowicach
7.4.3. Instalacja w Dziarnach
7.4.4. Instalacje w Kłodzku i Myszkowie
7.5.5. Instalacja w Grudziądzu
7.5. Produkcja energii elektrycznej ze ścieków
8. Charakterystyka pomp ciepła
8.1. Podział i zastosowanie pomp ciepła
8.2. Budowa i zasada działania sprężarkowej pompy ciepła
8.3. Niskotemperaturowe źródła energii dla pomp ciepła
8.4. Efektywność energetyczna i ekonomiczna pomp ciepła
9. Podsumowanie
Literatura