Racjonalizacja zużycia energii w budownictwie mieszkaniowym.

 • szt.
 • 75,00 zł / szt.

Racjonalizacja zużycia energii w budownictwie mieszkaniowym.

Publikacja przedstawia praktyczne możliwości zmniejszania zużycia energii w budynkach mieszkalnych przez modernizację systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także przez edukację mieszkańców w tym zakresie.

W książce przedstawiono szereg wyników długoterminowych badań eksploatacyjnych, umożliwiających określenie i sprawdzenie wpływu różnych przedsięwzięć modernizacyjnych na zużycie energii, szczególnie w istniejących budynkach wielorodzinnych.

Każdy przykład poprzedzony jest krótkim wstępem teoretycznym, który wprowadza czytelnika w zakres tematyczny danego zagadnienia, jak również przedstawia wyniki badań oraz osiągnięcia innych autorów, odnoszące się do racjonalizacji zużycia energii w sektorze mieszkaniowym.

Publikacja kierowana jest głównie do pracowników i studentów wyższych uczelni technicznych, których zainteresowania dotyczą efektywności energetycznej w budownictwie. Przydatna może być również projektantom i wykonawcom systemów grzewczych oraz administratorom budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Spis treści:

Przedmowa

 1. Wprowadzenie
 2. Ogólna charakterystyka metodyki badań eksploatacyjnych przedstawionych w przykładach
 3. Zużycie energii przez budynki mieszkalne
 4. Ochrona cieplna budynku
 5. Obniżanie zużycia energii na ogrzewanie
 6. Obniżanie zużycia ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej
 7. Obniżanie zużycia energii na wentylację
 8. Obniżanie zużycia ciepła w źródle ciepła
 9. Obniżanie zużycia energii w budynkach mieszkalnych poprzez edukację mieszkańców
 10. Ocena efektywności energetycznej oraz ponoszonych kosztów z tytułu ogrzewania i przygotowania c.w.u. w systemach grzewczych stosowanych w budynkach wielorodzinnych.
 11. Podsumowanie i wnioski.

Bibliografia.

 

wydawca: Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie"
autor: Tomasz Cholewa, Alicja Siuta-Olcha
rok wydania: 2016
ilość stron: 209
format: B5
ISBN:978-83-88695-33-9

okładka: twarda