Sekocenbud BRR Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych 2 kwartał 2024; zeszyt 28/2024

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 549
 • Producent: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
 • Dostępność: jest na stanie

 • Historia ceny
  Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 72,00 zł brutto
 • Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 78,00 zł / szt.

Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR
2 kwartał 2024;  zeszyt nr 28/2024


Zeszyt składa się z następujących części:

1.0. Przygotowanie terenu pod budowę
2.0. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części

3.0. Wykonywanie instalacji budowlanych
4.0. Wykończeniowe robót budowlanych wykończeniowych

Ceny jednostkowe robót ogólnobudowlanych, remontowych publikowane są w podziale na ceny minimalne, średnie i maksymalne. Dodatkowo podawana jest informacja o wartości materiałów (z kosztami zakupu) w średniej cenie jednostkowej roboty.

W biuletynie publikowane są syntetyczne współczynniki regionalne zmian cen, które można stosować do średnich cen jednostkowych robót.

Ceny robót obliczone są na podstawie następujących założeń metodycznych

 1. Ceny jednostkowe robót skalkulowano według zasad kalkulacji szczegółowej.
 2. Nakłady rzeczowe materiałów, robocizny i pracy sprzętu przyjęto z KNR, ZKNR, KNNR i TZKNBK, zaktualizowanych na dzień wydania tego biuletynu cen.
 3. Jednostki miary i nazewnictwo w każdej pozycji robót - odpowiednio do właściwych tabel poszczególnych KNR, ZKNR, KNNR lub TZKNBK.
 4. Symbol klasyfikacyjny roboty podany w każdej tablicy cenowej, uwzględnia grupę robót wg CPV, rodzaj budownictwa , rodzaj robót, asortymentów robót lub konstrukcji, charakter robót (remontowe, rozbiórkowe, wykonywane w obiektach zabytkowych), kod odpowiedniego katalogu nakładów rzeczowych i numerację rozdziału, tablicy i kolumny właściwego KNR, ZKNR, KNNR lub TZKNBK.
 5. W kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych robót przyjęto rynkowe stawki robocizny, rynkowe ceny materiałów i usług sprzętowych oraz rynkowe narzuty kosztów pośrednich i zysku podane w ?Informacjach o cenach czynników produkcji".

wydawca: OWEOB Promocja Sp. z o.o.
rok wydania: 2024 r.
ilość stron: 147
format: A5
ISSN: 1231-2517
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik