DAFA ID 1.05. Podręcznik oceny jakości wykonania lekkich metalowych obudów.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1493
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 1 dzień roboczy +czas dostawy zgodny z wybranym sposobem dostawy
  • szt.
  • 52,50 zł / szt.

DAFA ID 1.05. Podręcznik oceny jakości wykonania lekkich metalowych obudów.

Opracowano na podstawie publikacji: IFBS 1.05 Leitfaden zur Beurteilung von hinzunehmenden Abweichungen bei Bauelementen aus Stahlblech, listopad 2003

 

Publikacja pozwala na zapoznanie się ze sposobami określenia granicznych warunków jakim powinna odpowiadać obudowa i elementy użyte do jej wykonania.

Składa się z dwóch części:

I cz. - dotyczy jakości dostawy i obejmuje m.in. zagadnienia tolerancji wymiarowych elementów lekkiej obudowy opisujące wartości graniczne w sposób podobny do polskich aprobat technicznych blach fałdowych i płyt warstwowych. Dużą uwagę poświęcono zagadnieniom integralnie związanym z przemysłowym sposobem produkcji elementów obudów, bardzo rzadko omawianym w polskiej literaturze - m.in.: różnice kolorystyczne, wgłębienia, uszkodzenia spowodowane korozją i ich naprawa. Ponadto w tłumaczeniu pozostawiono rozdział dotyczący zagadnień logistyki.

II cz. - zajmuje się jakością lekkiej obudowy po montażu i zawiera m.in. dane dotyczące toleran­cji budowli według niemieckich przepisów, które w połączeniu z wartościami odnoszącymi się do elementów lekkiej obudowy określają możliwe odchyłki obudowy po montażu. Mimo innych unormowań obowiązujących w Polsce, istnieją podobne problemy z określeniem dopuszczalnych odchyłek wykonanych obudów.

W przypadku reklamacji publikacja może służyć jako pomoc w ocenie dostarczonych produktów i wykonanych prac montażowych.

Opracowania niemieckiego Stowarzyszenia ds. Przemysłowych Systemów Budowlanych w Lekkim Budownictwie Stalowym IFBS są powszechnym źródłem wiedzy i podstawowym narzędziem w rozstrzyganiu sporów, powstałych w trakcie inwestycji pomiędzy stronami. Od momentu powstania IFBS w 1966 roku, organizacja ta wydała liczne publikacje dotyczące zakresu produkcji, projektowania, montażu, konserwacji i użytkowania lekkich metalowych obudów ścian i dachów. Standardy pozwalają wszystkim uczestnikom procesu budowlanego: inwestorowi, projektantowi, wykonawcy, inspektorowi nadzoru oraz na końcu użytkownikowi na operowanie tymi samymi określeniami i parametrami. Umożliwia to jednoznaczne definiowanie właściwości zamawianych obudów dla obiektów budowlanych.

Niniejsze opracowanie stanowi realizację jednego z zadań postawionych sobie przez Stowarzyszenie DAFA od 2006 roku – podnoszenia kultury projektowej, wykonawczej i eksploatacyjnej dachów płaskich. Jako członek prestiżowych, międzynarodowych stowarzyszeń branżowych IFBS (Związek Przemysłowy Lekkiego Budownictwa Stalowego), IFD (Międzynarodowa Federacja Dekarzy) i FLL (Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu) w wydawanych publikacjach DAFA przekazuje informacje techniczne i stan wiedzy na podstawie doświadczeń z krajów o dłuższej tradycji wykorzystywania nowych technologii w budownictwie, uzupełniając je o uwarunkowania i doświadczenia branży w Polsce.

Spis treści w załączniku poniżej

wydawca: Stowarzyszenie DAFA
autor wersji polskiej: Paweł Fiszer

rok wydania: styczeń 2008
ilość stron: 36
format: A4

okładka: miękka