WTWIORB A1/2018 Roboty ziemne

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1970
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 42,00 zł / szt.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
zeszyt A1/2018  Roboty ziemne

Przedmiotem znowelizowanego zeszytu są roboty ziemne, wykonywane w budownictwie ogólnym. W szczególności dotyczy on wykopów fundamentowych i niwelacyjnych, nasypów konstrukcyjnych, podbudów, wymiany gruntów i zasypek oraz robót przygotowawczych, związanych z ich wykonywaniem. Roboty ziemne są to roboty budowlane, obejmujące odspajanie, przemieszczanie, układanie i zagęszczanie gruntu, ewentualnie ulepszanie właściwości gruntu dodatkami mineralnymi, chemicznymi lub spoiwami. Do robót tych zalicza się również zbrojenie gruntów z wykorzystaniem geosiatek, geowłóknin, geotkanin lub siatek drucianych. W zakres niniejszego zeszytu nie wchodzą roboty ziemne związane z budową tras kolejowych i lotnisk, tuneli oraz innych budowli podziemnych, wykonywanych metodami górniczymi, urządzeń i budowli hydrotechnicznych, a także instalacji melioracyjnych.

spis treści w załączniku poniżej

wydawca: Instytut Techniki Budowlanej
autor: Stanisław Łukasik
rok wydania: 2018
ilość stron: 56
format: B5
ISBN:978-83-249-8505-0
okładka: miękka