Murarz.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 567
  • Producent: Wydawnictwo KaBe
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 29,00 zł / szt.

Murarz.

Książka zawiera podstawowe wiadomości niezbędne w zawodzie murarza.
Książka jest adresowana do osób dorosłych pragnących zdobyć zawód murarza, uczestników odpowiednich kursów bądź uzupełniających wiedzę samodzielnie.

Spis treści

1. Wstęp – charakterystyka zawodu
2. Zarys budownictwa ogólnego
2.1. Ustroje nośne i nienośne w budynku
3. Materiały do wznoszenia ścian: podział i właściwości
3.1. Rodzaje materiałów do murowania ścian
3.1.1. Materiały ceramiczne
3.1.2. Bloczki z betonu komórkowego (gazo- i pianobetony)
3.1.3. Cegły i bloczki silikatowe (wapienno-piaskowe)
3.1.4. Pustaki z ceramiki poryzowanej
3.1.5. Kamień naturalny
3.2. Materiały do wznoszenia ścian z przewodami kominowymi
3.3. Cechy fizyczne, mechaniczne i chemiczne ściennych materiałów budowlanych
3.4. Zaprawy budowlane
3.4.1. Rodzaje spoiw budowlanych
3.4.2. Rodzaje kruszyw budowlanych
3.4.3. Woda do zapraw budowlanych
3.4.4. Rodzaje zapraw murarskich i sposoby ich przygotowywania
3.4.5. Właściwości zaprawy świeżej i stwardniałej
3.5. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych, termicznych i akustycznych
3.5.1. Rodzaje izolacji w budynku i ich znaczenie
3.5.2. Izolacje przeciwwilgociowe i materiały do ich wykonania
3.5.3. Izolacje termiczne i akustyczne, materiały do ich wykonania
3.5.4. Izolacja transparentna
4. Rysunek zawodowy murarski
4.1. Podstawy dokumentacji budowlanej i oznaczenia graficzne stosowane na rysunkach budowlanych
4.2. Części składowe projektu budowlanego budynku mieszkalnego
4.3. Czytanie dokumentacji rysunkowej
4.4. Rysunki konstrukcji murowych
5. Technologia wznoszenia ścian
5.1. Narzędzia i sprzęt murarski
5.2. Wiązania cegieł w murze
5.3. Wiązanie pustaków w murze
5.4. Nadproża i technologia ich wykonywania
5.5. Zasady murowania ścian z przewodami kominowymi
5.6. Mury kamienne i sposoby ich wykonania
5.7. Ściany warstwowe i szczelinowe
5.7.1. Izolacyjność termiczna i akustyczna ścian
5.8. Organizacja stanowiska pracy i rusztowania do robót murarskich
5.9. Przedmiar robót murarskich
5.10. Warunki techniczne odbioru robót murarskich
6. Nowe technologie wznoszenia ścian
7. Bhp i sprzęt ochrony osobistej murarza
8. Podstawowe zagadnienia prawa budowlanego
8.1. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
8.2. Decyzja wydania pozwolenia na budowę

 

wydawca: Wydawnictwo KABE
autor: Anna Kaczkowska
rok wydania: 2015
ilość stron: 166
format A5
ISBN: 978-83-62760-58-9