Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych. Kwalifikacja BD.21. Część 1

 • szt.
 • 45,00 zł / szt.
 • Niedostępny

Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych. Kwalifikacja BD.21. Część 1

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie z zakresu kwalifikacji BD.21 (Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych).

Autor wyczerpująco opisał kwestie związane z zagospodarowaniem, zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu budowy, a także sporządzaniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przedstawił również zasady organizacji i kontrolowania robót tynkarskich, okładzinowych, malarskich, tapeciarskich i podłogowych.

Do publikacji dodano przykładowe wzory:

 • umowy o roboty budowlane,
 • wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę,
 • zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgło­szenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadcze­nia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,
 • deklaracji właściwości użytkowych,
 • krajowej deklaracji właściwości użytkowych,
 • oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z projektem bu­dowlanym i pozwoleniem na budowę oraz przepisami i normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
 • protokołu z kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego,
 • protokołu odbioru rusztowań.

Wydawca: WSiP

ISBN: 9788302181993

Numer wydania: I

Rok wydania: 2019

Oprawa: miękka