Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne wyd.luty 2024

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 58
  • Producent: Wolters Kluwer SA
  • Dostępność: jest na stanie

  • Historia ceny
    Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 19,90 zł brutto
  • Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 36,00 zł / szt.

Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne. wyd.34
stan prawny: 1 luty 2024 r.
wydanie kieszonkowe

W 34. wydaniu zbioru zawierającego najważniejsze akty prawne z zakresu prawa budowlanego uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw:
? z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy ? Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2209),
? z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1688).

W publikacji zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych zagadnień, a zaakcentowane tłem tytuły przed jednostkami redakcyjnymi aktów prawnych objaśniają ich sens.

UWZGLĘDNIONO ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM:

PRAWO BUDOWLANE:
27 stycznia 2023 r. ? ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy ? Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1557)
12 kwietnia 2023 r. ? obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy ? Prawo budowlane (Dz.U. poz. 682)
23 kwietnia 2023 r. ? ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 553)
28 kwietnia 2023 r. ? ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy ? Prawo budowlane (Dz.U. poz. 2206)
3 czerwca 2023 r. ? ustawa z 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy ? Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. poz. 967 ze zm.)
3 września 2023 r. ? ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1506)
7 września 2023 r. ? ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy ? Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1681)
11 września 2023 r. ? ustawa z 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu (Dz.U. poz. 1597)
18 września 2023 r. ? ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2127)
1 października 2023 r. ? ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1762)
7 października 2023 r. ? ustawa z 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry (Dz.U. poz. 1963)
16 października 2023 r. ? ustawa z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1890)
1 stycznia 2024 r. ? ustawa z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy ? Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2029)
1 stycznia 2026 r. ? ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1688)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO:
1 kwietnia 2024 r. ? rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 2405)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE:
1 kwietnia 2024 r. ? rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 2442)

 

 


wydawca: Wolters Kluwers Sp. z o.o.
rok wydania: 2024
ilość stron: 494
format: B6
ISBN: 978-83-8358-484-3
oprawa miękka