Znowelizowane WARUNKI TECHNICZNE jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2024. Komentarz z 202 rysunkami

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 326
  • Producent: POLCEN Sp.z o.o.
  • Dostępność: jest na stanie

  • Historia ceny
    Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 144,00 zł brutto
  • Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 249,00 zł / szt.

Znowelizowane WARUNKI TECHNICZNE jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2024 wyd. 15.

przepisy z komentarzem opisowo-graficznym (202 rysunki)

stan prawny na dzień 1 kwietnia 2024 r.

 

Książka rekomendowana przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

 

Niewątpliwą zaletą publikacji jest komentarz opisowo-graficzny wkomponowany w treść ujednoliconych przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie uwzględniający znowelizowane przepisy (zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką), które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 747) i 1 sierpnia 2024 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2442).

 

Celem ostatniej nowelizacji rozporządzenia jest przede wszystkim ograniczenie praktyk związanych z tzw. „patodeweloper-ką”, czyli z działaniami, które mają maksymalizować zyski kosztem dobrej architektury, zdrowego rozsądku, a czasem wymagań zawartych w przepisach. Niektóre firmy deweloperskie chcą maksymalizować swoje zyski i budują obiekty, przy których jak największa powierzchnia inwestycji ma trafić na sprzedaż, a ogólnodostępne części wspólne ograniczane są do minimum.

Nowelizacja rozporządzenia uporządkuje zasady budowy budynków wielorodzinnych oraz rozwiąże konkretne problemy, które coraz częściej pojawiały się w polskich miastach.

 

Poradnik zawiera opisowo-graficzny komentarz ilustrowany 202 rysunkami. 

Rozporządzenie, które jest przedmiotem komentarza, zawiera:

ponad 300 paragrafów, 

• 45 tabel, 

• 3 załączniki (w tym wykaz ok. 235 Polskich Norm i 9 Eurokodów),

4 aneksy dodane przez autorów, rozszerzające komentarz także o przepisy spoza rozporządzenia, których treść jest z przepisami rozporządzenia powiązana,

Wykaz aktów prawnych regulujących proces budowlany.


Szczegółowy spis treści w załączniku poniżej


wydawca: Polcen Sp.z o.o.
autorzy: architekt Władysław Korzeniewski i Rafał Korzeniewski

rok wydania: 2024
wyd. 15
format: B5
ISBN: 978-83-64795-82-4

oprawa: miękka